unizg Pretraga

Tehnički tekstil

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Maja Somogyi Škoc

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Vježbe, referati, kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Okvirni sadržaj predmeta

Kronologija i trend razvoja. Vrste tehničkog tekstila prema područjima primjene: agrotekstil, građevinski tekstil, odjevni tekstil, geotekstil, tekstil za domaćinstvo, industrijski tekstil, medicinski tekstil, tekstil za automobile, ekotekstil, tekstil za osobnu zaštitu, tekstil za šport, tekstil za ambalažu.Vlakna za izradu. Proizvodni oblici; pređe, tkane, pletene i netkane strukture. Naslojeni i vlaknima ojačani kompozitni materijali. Specifična svojstva: čvrstoća, permitivnost, transmisivnost, negorivost, separacija, filtriranje, biorazgradljivost. Metode i postupci ispitivanja.

Cilj predmeta

Kolegij omogućuje dobivanje spoznaja o vrstama tehničkog tekstila, njihovim karakteristikama i svojstvima i ovladavanje metodologijom i tehnikom ispitivanja.

Literatura potrebna za ispit

  • A.R.Horrocks, S.C.Anand:Handbook of Technocal Textiles,Woodhead Publishing Limited,Cambridge,2000
  • Izbor članaka iz domaće I inozemne literature

Dopunska literatura

  • W.Albrecht, H.Fuchs, W.Kittelmann:Nonwoven Fabrics,Wiley-VCH, Weinheim, 2003

Tehnički tekstil

Povezane teme