unizg Pretraga

Tekstilna pomoćna sredstva

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk

suradnici

doc. dr. sc. Lea Botteri

Šifra predmeta

44059

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

3 (2+1+0)

ECTS

5

Provjera znanja

 Parcijalni pismeni ispit (3), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Kolokvij iz vježbi

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne vježbe,  laboratorijske vježbe

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Primijeniti različita površinsko aktivna sredstva ovisno o njihovom sastavu
•    Primijeniti različita optička bjelila ovisno o njihovom sastavu
•    Optimirati proces proces mokrog oplemenjivanja - apreture
•    Definirati ekološki prihvatljiva tekstilna pomoćna sredstva 
•    Primijeniti različita ekološki prihvatljiva tekstilna pomoćna sredstva ovisno o procesu

Okvirni sadržaj predmeta

Površinsko aktivna sredstva - anionska, kationska i neionska. Pomoćna sredstva za bijeljenje tekstila. Spojevi i sredstva za modifikaciju tekstilnog materijala. Fluorescentni i fosforescentni spojevi. UV apsorberi. Spojevi za antistatičko i antimikrobno oplemenjivanje. Pretkondenzati za vodoodbojnu i uljeodbojnu obradu. Spojevi i pretkondenzati za obradu protiv gorenja. Polimeri za pokrivne apreture.

Cilj predmeta

Studenti će spoznati široku paletu spojeva koji se primjenjuju u oplemenjivanju tekstila. Studenti trebaju naučiti njihova svojstva i kemizam djelovanja. Ujedno će steći znanja o razvoju novih spojeva u skladu sa sve strožim ekološkim zahtjevima.
Studenti trebaju usvojiti vještinu logičkog zaključivanja na osnovu usvojene teorije i znati koje sredstvo primijeniti obzirom na ekološke i ekonomske zahtjeve tržišta.

Literatura potrebna za ispit

  • Tyrone L.Vigo, Textile Processing and Properties, Elsevier, NY, 1994.
  • Derek Heywood, Textile Finishing, SDC, Bradford (UK) 2003.
  • John Shore, Colorants and Auxiliaries, Vol. 2, Auxiliaries, SDC, 1990

Dopunska literatura

  • Recentni radovi objevljeni u kemijskim i tekstilnim časopisima

Tekstilna pomoćna sredstva

Povezane teme