unizg Pretraga

Upravljanje kvalitetom tekstila i odjeće

Nositelji

prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo

Satnica

4 (2+0+2)

ECTS

6

Provjera znanja

Kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Filozofija i pojmovno određenje kvalitete u skladu sa suvremenim proizvodno-tržišnim odnosima i ekološkim zahtjevima (trokut kvaliteta/namjena proizvoda/zahtjevi korisnika). Vrednovanje i označivanje kvalitete tekstilnih proizvoda. Ključni čimbenici za osiguranje kvalitete tekstilnih proizvoda (5 M - materijali, proizvodni procesi, metode, tehnologija, čovjek). Sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9000 - temeljna načela, elementi sustava i ustroj. Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom - zahtjevi, relevantne norme i kompetencije. Povezivanje sustava upravljanja kvalitetom i sustava upravljanja okolišem.

Cilj predmeta

Prihvaćanje pojma ""kvaliteta proizvoda"" kao strateške kategorije bitne za uspješnost poslovanja; dobivanje temeljnih znanja za uvođenje sustavskog pristupa u osiguravanju specificirane kvalitete tekstilija i odjeće u skladu s međunarodnim ISO normama.

Literatura potrebna za ispit

  • R. Čunko, E. Pezelj: Kvaliteta tekstilnih i odjevnih proizvoda, Tekstil, 42 (1993) 17-23
  • R. Čunko: Europska standardizacija kvalitete i specifičnosti tekstilne industrije, Tekstil, 41 (1992) 119-127
  • R. Čunko, S. Hans: Normizacija kvalitete tekstilnih proizvoda i prepoznatljivost, Tekstil, 42 (1993) 203-212
  • R. Čunko: Eko-svojstva tekstila i suvremeni zahtjevi na kvalitetu, Tekstil, 45 (1996) 1-18
  • R. Čunko: Procesni pristup u upravljanju kvalitetom, Tekstil, 50 (2001) (6) 292-295

Dopunska literatura

  • Normni niz: HRN ISO 9000, HRN ISO 9001, HRN ISO 9004

Upravljanje kvalitetom tekstila i odjeće

Povezane teme