unizg Pretraga

Teorija njege tekstila

Nositelji

prof. dr. sc. Tanja Pušić

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

4 (2+1+1)

ECTS

6

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Kolokvij vježbi, izrađen seminar

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske, seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Svojstva i ponašanje pojedinih komponenti deterdženata kao i njihovo međudjelovanje, sinergizam prije primjene, tijekom i nakon primjene. Tenzidi u deterdžentima, njihovo djelovanje i biorazgradljivost. Mehanizmi prljanja, odabir sredstava za uklanjanje zaprljanja i rizici lošeg odabira. Otapala za kemijsko čišćenje, solubilizacija i alternativna otapala. Toksikološke i ekološke studije sredstava za njegu tekstilija prema postojećoj zakonskoj regulativi.Određivanje primarnih i sekundarnih učinaka u njezi tekstilija. Higijenski aspekt u njezi tekstila. Utjecaj zaostalih sredstava za njegu na tekstilijama na kožu tijekom nošenja. Seminarski radovi iz aktualne problematike u dogovoru sa studentima diplomskog studija.

Cilj predmeta

Usvojena znanja omogućiti će studentu pregled pojedinih formulacija sredstava za njegu s tehnološkog, ekološkog, toksikološkog i humanog stajališta; Pravilnu organizaciju i pristup pojedinim operacijama u svrhu postizanja zadovoljavajućih efekata pri njezi tekstilija. Analize deterdženata po komponentama, njihovu potrošnju i razvojne trendove na globalnom tržištu. Poznavanje postojećih sredstava i rizika njihove primjene na različitim tekstilijama. Kontrola primarnih i sekundarnih efekata, analiza dobivenih vrijednosti i poboljšanje kvalitete u procesima njege tekstilija. Poznavanje mogućih iritacija kože izazvanih nošenjem tekstilija koje sadrže zaostale komponente sredstava za njegu tekstilija.

Literatura potrebna za ispit

  • Berneiser R., Ueberschar K.: Lehrbuch der Textilreinigung WEB, Leipzig 1980.
  • U. Zoller: Handbook of Detergents, Part A: Properties, Marcel Dekker, 2002.
  • U. Zoller: Handbook of Detergents, Part B: Environmental Impact, Marcel Dekker 2004.

Dopunska literatura

  • Smulders E.: Laundry Detergents, Wiley-VCH Verlag GmbhH, Weinheim 2002.
  • I. Soljačić, T. Pušić: Njega tekstila-I dio, TTF, Zagreb 2005.
  • Puchta R., Grünwälder W.: Textilpflege-Waschen und Chemischenreiningen, Schiele & Schön GmbH, Berlin 1973.
  • Pregledni i stručni članci iz časopisa Tekstil, Laundry and Cleaning News, Tenside and Detergents.

Teorija njege tekstila

Povezane teme