unizg Pretraga

Teorija njege tekstila

Nositelji

prof. dr. sc. Tanja Pušić

Šifra predmeta

212122

stara šifra predmeta (do ak.god. 2019./2020.)

43996

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

4 (2+1+1)

ECTS

6

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), završni kolokvij vježbe ,pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Kolokvij vježbi, izrađen seminar

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    objasniti mehanizme vezanja i uklanjanja prljavština s tekstilija ovisno o tehničkim karakteristika tekstila i sastavu kupelji za pranje
•    objasniti primarni učinak u pranju ovisno o procesnim parametrima (hidrodinamički učinak)
•    povezati učinak u pranju s procesom kvašenja, adsorpcije, emulgiranja,dispergiranja, solubilizacije
primijeniti usvojena znanja u kontroli kvalitete procesa pranja
•    analizirati kritične kontrolne točke procesa
•    razvijati metode kontrole kvalitete procesa pranja
•    projektirati energetski i ekološki povoljne procese njege tekstila
•    analizirati i tehnološki unaprijediti procese njege tekstila

Okvirni sadržaj predmeta

Svojstva i ponašanje pojedinih komponenti deterdženata kao i njihovo međudjelovanje, sinergizam prije primjene, tijekom i nakon primjene. Tenzidi u deterdžentima, njihovo djelovanje i biorazgradljivost. Mehanizmi prljanja, odabir sredstava za uklanjanje zaprljanja i rizici lošeg odabira. Otapala za kemijsko čišćenje, solubilizacija i alternativna otapala. Toksikološke i ekološke studije sredstava za njegu tekstilija prema postojećoj zakonskoj regulativi.Određivanje primarnih i sekundarnih učinaka u njezi tekstilija. Higijenski aspekt u njezi tekstila. Utjecaj zaostalih sredstava za njegu na tekstilijama na kožu tijekom nošenja. Seminarski radovi iz aktualne problematike u dogovoru sa studentima diplomskog studija.

Cilj predmeta

Usvojena znanja omogućiti će studentu praćenje i optimiranje utjecaja sastojaka pojedinih formulacija sredstava za njegu s tehnološkog i eko-toksikološkog stajališta. Studenti će naučiti mehanizme i interakcije anionskih i neionskih tenzida, bildera, enzima, sredstava za kemijsko bijeljenje, aktivatora bijeljenja, inhibitora posivljenja, te ostalih sastojaka u deterdžentu. Studenti će shvatiti  značenje fizikalno-kemijskih fenomena u uklanjanju masnih, pigmentnih i drugih zaprljanja na tekstilu. Analizom utjecaja pojedinih komponenti na svojstva i deformacije tekstila u njezi steći će trajnija znanja. Upoznat će kontrolni sustavi kvalitete pranja, uključujući tehnološke parametre i higijenu. Studenti će se upoznat s mogućim iritacijama kože radi zaostalih komponenti od pranja tekstilija. Studenti će usvojiti suvremene procese proizvodnje praškastih i tekućih deterdženata, te suvremene postupke profesionalne njege tekstila. Izradom seminarskih radova studenti će upoznati tekuće probleme i novosti u području njege tekstila.

Literatura potrebna za ispit

  • Berneiser R., Ueberschar K.: Lehrbuch der Textilreinigung WEB, Leipzig 1980.
  • U. Zoller: Handbook of Detergents, Part A: Properties, Marcel Dekker, 2002.
  • U. Zoller: Handbook of Detergents, Part B: Environmental Impact, Marcel Dekker 2004.

Dopunska literatura

  • Smulders E.: Laundry Detergents, Wiley-VCH Verlag GmbhH, Weinheim 2002.
  • I. Soljačić, T. Pušić: Njega tekstila-I dio, TTF, Zagreb 2005.
  • Puchta R., Grünwälder W.: Textilpflege-Waschen und Chemischenreiningen, Schiele & Schön GmbH, Berlin 1973.
  • Pregledni i stručni članci iz časopisa Tekstil, Laundry and Cleaning News, Tenside and Detergents.

Teorija njege tekstila

Povezane teme