unizg Pretraga

Upravljanje okolišem u tekstilstvu

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

4 (2+0+2)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Ekološka svojstva - zanačajan element kvalitete tekstilnih procesa i proizvoda. Suvremeni pristup upravljanju okolišem - razlozi, svrha, značajke. Međunarodna normizacija sustava upravljanja okolišem - normni niz ISO 14 000. Utvrđivanje ekoloških značajki kao elemenata sustava, procesno povezivanje, Demingov krug (P/D/C/A). Razradba cjeloživotnog ciklusa proizvoda (LCA, Life Cycle Assessment), utvrđivanje elemenata LCA, njihove povezanosti i utjecaja na stanje okoliša i ekološke značajke proizvoda. Načela ocjenjivanja i označivanja ekoloških značajki procesa i proizvoda. Neovisno ocjenjivanje (auditing) i certificiranje sustava upravljanja okolišem.

Cilj predmeta

Razumijevanje sustava upravljanja okolišem i njegova značenja u planiranju razvoja procesa i primjene suvremene tehnologije. Osposobljenost za primjenu ISO normi iz područja upravljanja okolišem; osposobljenost za ekološku analizu cjeloživotnog ciklusae i upravljanje ekološkim opterećenjima vezanim uz okoliš, radnu okolinu i humano-ekološka svojstva proizvoda.

Literatura potrebna za ispit

  • Normni niz ISO 14000 - Environmental Manegement Systems
  • Normni niz ISO 14010 - Environmental Auditig and Assessment
  • Normni niz ISO 14020 - Environmental Labels and Declarations

Dopunska literatura

  • Odabrani članci iz područja upravljanja okolišem

Upravljanje okolišem u tekstilstvu

Povezane teme