unizg Pretraga

Medicinski tekstil

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Maja Somogyi Škoc

Šifra predmeta

44040

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

2 (1+1+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Vježbe, referati

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta nastave

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    definirati važnost medicinskog tekstila i opisati utjecaj medicinskog tekstila na čovječanstvo i produljenje životnog vijeka,
•    prepoznati specifičnosti medicinskih tekstilnih materijala, njihove uporabe te ispitivanja i vrednovanja,
•    utvrditi nužnost korištenja propisanih metoda i postupaka ispitivanja medicinskih tekstilija,
•    ispitati i povezati mehanička, fizikalna i kemijska svojstva medicinskih tekstilija,
prepoznati važnost i mogućnost sterilizacije medicinskih tekstilija,
•    objasniti važnost antimikrobnog tekstila, antitrombogenog, biorazgradivog i dr.,
•    procijeniti mogućnost projektiranja medicinske tekstilije ovisno o krajnjoj uporabi (kirurški konac, umjetne žile, pelene, obloge za rane i dr.),
•    ocijeniti mogućnost povezivanja tekstilne tehnologije, medicine i elektrotehnike u sustavu liječenja i nadzora teških bolesnika.

Okvirni sadržaj predmeta

Uloga i značaj medicinskog tekstila u sektoru tehničkog tekstila. Područje primjene u medicini, zdravstvu i području higijene. Podjela: materijali za vanjsku primjenu kao zaštita od infekcija, sredstvo za apsorpciju krvi i eksudata, podloga za apliciranje lijekova (komprese, zavoji, flasteri); materijali za izvantjelesnu primjenu - sastavni dio aparata kao što su umjetni bubreg, jetra i pluća; ugradbeni materijali - kirurški konac, implantati (umjetne žile, zglobovi ligamenti, koža); područje brige o zdravlju i higijeni (kirurška odjeća, posteljina). Svojstva vlakana za primjenu u medicinske svrhe: apsorptivnost, čvrstoća, biorazgradljivost, antitrombogeno djelovanje, otpornost na kemikalije i mikroorganizame, mogućnost sterilizacije.Specifičnosti tvorbe i oblikovanja. Trend razvoja.

Cilj predmeta

Dati saznanja o vrstama, svojstvima i zahtjevima na tekstilije koje se koriste kao medicinski tekstil u medicini, zdravstvu i higijeni, potaknuti svijest o njihovoj važnosti za ljudsko zdravlje i uopće dobrobit čovječanstva.
Upoznati studente s različitim vrstama medicinskih tekstilija, metodama ispitivanja i specifičnim zahtjevima na uporabu.

Literatura potrebna za ispit

  • A. R. Horrocks, S. C. Anand: Handbook of Technical Textiles, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2000
  • Izbor članaka iz časopisa Tekstil

Dopunska literatura

  • W. Albrecht, H. Fuchs, W. Kittelmann: Nonwoven Fabrics, Wiley-VCH, Weinheim, 2003

Medicinski tekstil

Povezane teme