unizg Pretraga

Medicinski tekstil

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Maja Somogyi Škoc

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

2 (1+1+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Kolokvij

Preduvjet za ispit

Vježbe, referati

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta nastave

Laboratorijske

Okvirni sadržaj predmeta

Uloga i značaj medicinskog tekstila u sektoru tehničkog tekstila. Područje primjene u medicini, zdravstvu i području higijene. Podjela: materijali za vanjsku primjenu kao zaštita od infekcija, sredstvo za apsorpciju krvi i eksudata, podloga za apliciranje lijekova (komprese, zavoji, flasteri); materijali za izvantjelesnu primjenu - sastavni dio aparata kao što su umjetni bubreg, jetra i pluća; ugradbeni materijali - kirurški konac, implantati (umjetne žile, zglobovi ligamenti, koža); područje brige o zdravlju i higijeni (kirurška odjeća, posteljina). Svojstva vlakana za primjenu u medicinske svrhe: apsorptivnost, čvrstoća, biorazgradljivost, antitrombogeno djelovanje, otpornost na kemikalije i mikroorganizame, mogućnost sterilizacije.Specifičnosti tvorbe i oblikovanja. Trend razvoja.

Cilj predmeta

Na temelju dobivenih znanja, moguće je ocijeniti prikladnost pojedinih tekstilnih proizvoda za primjenu u medicini.

Literatura potrebna za ispit

  • A. R. Horrocks, S. C. Anand: Handbook of Technical Textiles, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2000
  • Izbor članaka iz časopisa Tekstil

Dopunska literatura

  • W. Albrecht, H. Fuchs, W. Kittelmann: Nonwoven Fabrics, Wiley-VCH, Weinheim, 2003

Medicinski tekstil

Povezane teme