unizg Pretraga

Vlaknima ojačani kompoziti

Nositelji

prof. dr. sc. Edita Vujasinović
izv. prof. dr. sc. Ružica Brunšek

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

3 (2+1+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Okvirni sadržaj predmeta

Uvod u kompozitne materijale (klasifikacija, definicija vlaknima ojačanih kompozita-VOK, usporedba s konvencionalnim materijalima, tržište i trend razvoja). Sustavi matrica/ojačalo (struktura i svojstva matrične i vlaknate komponente, njihova adhezijska kompatibilnost i čvrstoća veze). Vrste VOK-a. Pripremni i preradbeni postupci dobivanja i oblikovanja VOK. Primjena suvremenih VOK u svemirskoj, avio, brodarskoj i automobilskoj industriji, građevinarstvu, medicini, zaštiti okoliša i osobnoj zaštiti. Morfološka kvantifikacija, mikro- i makro mehanika te stabilnost VOK. Modeliranje i dizajn VOK ovisno o njihovoj namjeni, proizvodnim troškovima i postojanosti. Utjecaj VOK na okoliš, metode i postupci ekološki prihvatljivog odlaganja i recikliranja.

Cilj predmeta

Dobivena znanja daju studentu osnovna saznanja o suvremenim konstrukcijskim materijalima, a omogućuju mu i objektivno vrednovanje pojedine vrste vlaknima ojačanih kompozita s obzirom na njegovu krajnju primjenu. Time student posiže razinu obrazovanja koja mu omogućuje da u okviru interdisciplinarnog tima inženjera sudjeluje u projektiranju novih konstrukcijskih materijala različite namjene.

Literatura potrebna za ispit

  • Pilato A.L., Michno M.J.: Advanced Composite Materials, Springer-Verlag New York, USA 1994; ISBN 3-540-57563-4 …:
  • International Encyclopedia of Composites, Vol.1-6, Editor: Stuart M. Lee, VCH Pub., USA 1990; ISBN 0-89573-732-9

Dopunska literatura

  • Odabrani članci iz časopisa: Composites, Journal of Composite Materials, Technical Textiles International ( mjesečno izdanje, engleski jezik) ...:
  • HP Polymers and Composites, Ed.: J. I. Kroschwitz, John Wiley Inc., USA 1990; ISBN 0-471-52211-2
  • Gay D., Van Hoa S., Tsai S.W.: Composite Materials - Design and Application, CRC Press, USA 2002; ISBN 1587160846 ...:
  • Vlaknima ojačani kompoziti, Zbornik radova međunarodnog Savjetovanja DPG, Novi Sad 30.09-01.10.1987, DPG, Zagreb 1987

Vlaknima ojačani kompoziti

Povezane teme