unizg Pretraga

Pametni materijali

Nositelji

prof. dr. sc. Edita Vujasinović

Šifra predmeta

44050

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

2 (2+0+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, Pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Pratiti najnovija dostignuća u području materijala 
•    Analizirati pametne materijale
•    Prikazati primjenu pametnih materijala
•    Ukazati na moguću primjenu pametnih matrijala u tekstilu
•    Ukazati na implikacije primjene pametnih tekstilija
•    Predvidjeti moguće načine recikliranja pametnih tekstilija

Okvirni sadržaj predmeta

Uvod u pametne materijale i njihovu primjenu u različitim industrijskim proizvodima. Pregled proizvodnje i specifičnih svojstava pametnih vlakana i tekstilnih materijala. Posebna pozornost je na postupku elektroispredanja vlakana, elektro-aktivnim polimernim materijalima, vlaknima za toplinsku regulaciju, pametnom gelu, legurama koje pamte oblik, piezoelektričnim polimerima te polimerima za nelinearne optičke aplikacije kao i na stjecanju osnovnih saznanja o suvremenijim tehnikama karakterizacije i evaluacije ovih materijala.

Cilj predmeta

Studenti će biti upoznati s najnovijim dostignućima u području tekstilnih materijala (vlakana i plošnih tvorevina) koji su sposobni promjenom svojih svojstava odgovoriti na podražaj iz okoline.

Literatura potrebna za ispit

  • Tao Xiaoming: Smart fibres, fabrics and clothing, Woodhead Pub. Ltd., UK 2001; ISBN 185573 5466
  • Mukhopadhyay S.K.: Advances in Fibre Science, Textile Institute Manchester, UK 1992; ISBN 1 870812 37 9
  • Raheel M.: Protective clothing systems and materials, Marcel Dekker Inc. New York, USA 1994; ISBN 0-8247-9118-5

Dopunska literatura

  • Toshinari Nakajima: Advanced fiber spinning technology, Woodhead Pub. Ltd., UK 1994; ISBN 1 85573 182 7
  • Ball Philip: Made to Measure - New Materials for the 21st Century, Princeton University Press, USA 1997; ISBN 0-691-02733-1
  • Addington M., Schodek D.L.: Smatr Materials and Technologies in Architecture, Architectural Press, UK 2004; ISBN 075 066 2255

Pametni materijali

Povezane teme