unizg Pretraga

Ekološko oplemenjivanje tekstila

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Obavljene vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Okvirni sadržaj predmeta

Razvoj procesa oplemenjivanja s obzirom na zaštitu okoliša. Ekološki propisi i norme. Razvoj sredstava za bijeljenje pamuka sa sredstvima koja ne sadrže klor. Razvoj sredstava za visoko oplemenjivanje na bazi neformaldehidnih spojeva. Razvoj tipova bojila koja ne sadrže teške metale. Razvoj strojeva i uređaja sa smanjenim utroškom kemikalija, vode i energije. Minimalni nanosi. Izbor i primjena ekoloških sredstava i postupaka

Cilj predmeta

Tijekom studija student se upoznaje s ekološki prihvatljivim procesima oplemenjivanja tekstila. Student je razvio kompetenciju za pravilnu organizaciju procesa oplemenjivanja tekstila s obzirom na zaštitu okoliša. Naročita pažnja se posvećuje brizi o uštedi kemikalija, energije i vode

Literatura potrebna za ispit

  • I.Soljačić,D.Katović A.M.Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga I - Pripremni procesi i strojevi za oplemenjivanje
  • A.M.Grancarić,I.Soljačić,D.Katović: Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga II Procesi mokre apreture, bojadisanja I tiska
  • D.Katović, S.Bischof Vukušić, I.Soljačić, A.M.Grancarić: Knjiga III Suho oplemenjivanje tekstila

Dopunska literatura

  • Pojedini člani iz časopisa Tekstil H.K.Rouette: Enciclopedia of Textile Finishing Springer 2001

Ekološko oplemenjivanje tekstila

Povezane teme