unizg Pretraga

Vlakna iz novih polimera

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Ružica Brunšek

ŠIFRA PREDMETA

45000

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

3 (2+0+1)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Vlakna I

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Izgraditi kritički stav prema raznim novim vrstama vlakana
•    Klasificirati vlakna iz novih polimera
•    Opisati vlakna iz novih polimera
•    Ukazati na svrsishodnost vlakana iz novih polimera
•    Analizirati svojstva vlakana iz novih polimera
•    Usporediti vlakna iz novih polimera sa standardnim vlaknima

Okvirni sadržaj predmeta

Pojmovno određenje, nomenklatura i identifikacija novih vlakana. Smjernice razvoja vlakana iz konvencionalnih i nekonvencionalnih izvora. Vlakna iz kemijski modificiranih konvencionalnih polimera, novih polimera i nova anorganska vlakna. Umjetna vlakna iz nekonvencionalnih prirodnih izvora. Svojstva vlakna u odnosu na tip i kemijsku strukturu vlakna. Međuovisnost mikro i makro strukture vlakna, svojstva vlakana i primjene. Proizvodni oblici i trgovačko nazivlje.

Cilj predmeta

Razvija se kritički stav prema raznim novim vrstama vlakana.  Suvremen pregled nad nekonvencionalnim izvorima vlakana, mogućnost njihove proizvodnje i svrsishodnost novih vrsta vlakana. Vizija budućeg razvoja vlakana za visokokvalitetne proizvode novih svojstava. Proširena znanja iz strukture i svojstava vlakana  omogućuju daljnji napredak i usavršavanje u području znanosti o vlaknima i podlogu za poslijediplomski studij. Studenta se putem projekta potiče na stjecanje dodatnih znanja iz područja vlakana.

Literatura potrebna za ispit

  • R.Čunko, M.Andrassy: Vlakna, sveučilišni udžbenik, ZRINSKI d.d., Čakovec, 2005.
  • T.Hongu, G.O.Philips: New Fibres, Ellis Horwood, NewYork, 1997 Izbor članaka iz domaće i inozemne literature

Dopunska literatura

  • Prevoršek D. C.: Visokozmogljiva vlakna iz gipkeh polimerov, Univerza v Ljubljani, naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Ljubljana, 1998.
  • Joseph M. L.: Introductory to Textile Science, Holt, Reinehart and Winston, New York 1997
  • von Falkai B.: Synthesefasern, Verlag Chemie, Weinheim, Basel, 1981

Vlakna iz novih polimera

Povezane teme