unizg Pretraga

Preddiplomski sveučilišni studij

Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI)

​​​​Preddiplomski sveučilišni studiji Tekstilna tehnologija i inženjerstvo traja 6 semestara. Njegovim završetkom stječe se najmanje 180 ECTS bodova i akademski naziv prvostupnik (baccalaureus) inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva koji omogućuju nastavak obrazovanja na sveučilišnom diplomskom studiju.

Studiji se dijele na smjerove čime student dobiva usmjerenje prema odabranom području tekstilne struke.

Na preddiplomskom studiju Tekstilna tehnologija i inženjerstvo student/studentica stječe znanja i vještine potrebne za rad na inženjerskim zadacima u području struke. Nakon tri zajednička semestra studij se grana na četiri smjera:

Zajednički predmeti preddiplomskog studija  

U prva tri semestra studija zajednički predmeti su pretežno iz temeljnih disciplina (matematike, fizike, kemije, strojarstva, statistike, elektrotehnike i računalstva) i temelja struke (vlakna, tekstilni materijali, oplemenjivanje tekstila, tekstilno-mehaničke tehnologije, proizvodnja odjeće), a zastupljeni su i općeobrazovni predmeti kao povijest tekstila i odjeće, ekonomika i strani jezici. Smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće u drugom i trećem semestru ima likovne predmete: Crtanje i slikanje I i Crtanje i slikanje II (0 + 2 + 0, oba predmeta se polažu preko kolokvija i donose svaki po 1 ECTS bod). Cilj ustrojstva zajedničkog dijela studija je da se svakom studentu pruže ona osnovna znanja koja ga osposobljavaju za samostalno učenje i ovladavanje specifičnim stručnim znanjima u višim godinama studija i to u bilo kojem segmentu tekstilne tehnologije.

I. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Fizika I 3 2 5 6
Matematika I 3 3 6 8
Opća kemija 2 2 4 6
Povijest tekstila i odjeće 2 2 2
Računalstvo 2 3 v 5 6
Strani jezik I 1 2 3 2
Σ 13 10 2 25 30
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2

II. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Ekonomika modne i tekstilne industrije 2 - 2 4 5
Elektrotehnika i elektronika 2 2 4 6
Osnove strojarstva 2 2 4 6
Praktikum iz opće kemije 2 2 3
Statistika 2 1 1 4 5
Strani jezik II 1 2 3 2
Tekstilni materijali 1 1 2 3
Σ 10 10 3 23 30
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2

III. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Procesi oplemenjivanja tekstila 3 2 5 7
Procesi proizvodnje odjeće 3 2 5 7
Strani jezik III 1 2 3 2
Tekstilno-mehanički procesi 3 2 5 7
Vlakna I 3 3 6 7
Σ 13 11 24 30
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2

 

Usmjereni dio preddiplomskog studija

Od četvrtog semestra nadalje preddiplomski studij izgrađeni su tako da studentu osiguraju nužnu širinu stručnog obrazovanja koja ga stjecanjem baccalaureata čini osposobljenim za djelovanje u bilo kojem segmentu struke. To se postiže izborom željenog studijskog smjera i odgovarajućeg broja izbornih predmeta. Istodobno smjer nije specijalizacija, jer sadrži propisane obvezne predmete koji obuhvaćaju srodna znanja i metode koja završenom stručnjaku omogućuju snalaženje na širem području tekstilne struke i u prvom redu ga priprema za diplomski studij.

 

Preddiplomski sveučilišni studij