unizg Pretraga

Strani jezik III

Nositelji

Antonia Treselj, predavač
dr.sc. Ivana Lukica, predavač

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - preddiplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - preddiplomski, smjer Odjevno inženjerstvo
TTI - preddiplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

2

Provjera znanja

Kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Okvirni sadržaj predmeta

Cilj je usvajanje osnovne terminologije iz svih područja tekstilstva i što korektnija primjena jezičnih i gramatičkih struktura stranog jezika u cjelokupnom tekstilnom području što bi trebalo osposobiti za čitanje i praćenje stručne literature i vođenje razgovora o nekim osnovnim temama iz tog stručnog područja. Obuhvaćaju se sva glavna područja tekstilnih tehnologija: predenje, tkanje, pletenje, oplemenjivanje, njega tekstila, moda i dizajn te odijevanje. Najveća pozornost se posvećuje modi i dizajnu.

Cilj predmeta

Usvajanje usmenog i pismenog komuniciranja, usvajanje najznačajnijih jezičnih vještina (slušanja, govorenja, čitanja, pisanja, prevođenja) i jezičnih sadržaja (vokabulara, komunikacijskih uzoraka, fonoloških i ortografskih osobina te najvažnijih gramatičkih i jezičnih cjelina važnih za stručnu literaturu).

Literatura potrebna za ispit

Engleski: N. Vuljanić, N., Vuljanić, D.: English for Textile Engineers and Fashion Designers, Zagreb 2004.
Njemački: Horvatić, M., Deutsch für Studenten der Textiltechnologie, Tek.-teh. fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2004.
Njemački: Horvatić, M., Deutsch für Studenten der Textiltechnologie, Tek.-teh. fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2004.

Dopunska literatura

Engleski: Bujas, Ž., Veliki englesko-hrvatski rječnik, Globus, Zagreb, 1999.,
Filipović, R., An Outline of English Grammar
Medić, I., Kleine deutsche Grammatik, Školska knjiga, Zagreb, 1999.,
Uroić, M., Hurm, A., Njem. – hrv. rječnik, šk. knj., ZG, 1996.

Strani jezik III

Povezane teme