unizg Pretraga

Funkcije rukovanja u odjevnoj tehnologiji

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit, seminar

Preduvjet za ispit

Znanje o strojevima za proizvodnju odjeće.

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Seminari

Vrsta vježbi

Auditorne, Laboratorijske

Okvirni sadržaj predmeta

Definiranje funkcija rukovanja, sistematizacije, simboli, tehnička rješenja svake funkcije rukovanja, analiza sustava primjenom funkcija rukovanja, opća pravila rada sa funkcijama rukovanja,sinteza sustava, primjena na strojevima i proizvodnim linijama za proizvodnju odjeće.

Cilj kolegija

Moći analizirati rad stroja primjenom funkcija rukovanja, dodati pomoćne naprave i povezati s funkcijom stroja, moći sustavno pristupiti projektiranju ili prezentaciji ideje o novom tipu automatiziranog stroja ili uređaja u odjevnoj industriji.

Literatura potrebna za ispit

  • Hesse S.: Rationalization with Handling Technology, Festo AG&Co,Esslingen 1999
  • Loter B.: Manufacturing Assembly Handbook, Festo AG&Co, Esslingen 1997
  • Boothroyd&Redford: Mechanized Assembly, McGrow-Hill,London 1968.
  • Hesse S.: Grefer-anwendungen, Festo AG&Co., Esslingen 1997

Još iz kategorije

Funkcije rukovanja u odjevnoj tehnologiji