unizg Pretraga

Kontrola onečišćenja zraka u tekstilnoj proizvodnji

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit, seminar

Preduvjet za ispit

 

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Seminari

Vrsta vježbi

Seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Kategorije zagađenja zraka. Emisije iz tekstilne proizvodnje. Kontrola otpadnog zraka tijekom procesa oplemenjivanja. Toksičnost razgradnih produkata. Problematika slobodnog formaldehida u procesima oplemenjivanja tekstila. Mehanizmi oslobađanja slobodnog formaldehida u vodi i zraku. Utjecaj parametara obrade na smanjenje emisija. FTIR identifikacija razgradnih plinova nastalih pirolizom uzorka. Mjerenje nastajanja čestica prašine s površine tekstilija.

Cilj kolegija

Znanstveni pristup studenata rješavanju ekološkog problema emisije štetnih tvari u okviru cijeloživotnog ciklusa tekstilija.

Literatura potrebna za ispit

  • Znanstveni radovi iz odgovarajućeg područja objavljeni u časopisima: Textil Research Journal, Journal of Society of Dyers and Colourists, Tekstil, Cellulose, Polymer Degradation and Stability...
  • Šarić M. Onečišćenje u okolišu-ocjena izloženosti i zdravstveni učinci, Medicina rada i okoliša, Medicinska naklada, Zagreb 2002.

Još iz kategorije

Kontrola onečišćenja zraka u tekstilnoj proizvodnji

Povezane teme