unizg Pretraga

Mjerne metode i analiza procesnih parametara

Nositelji

prof. dr. sc. Dubravko Rogale

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit, Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Savladani i položeni temeljni kolegiji iz općih tehničkih predmeta i matematike.

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Seminari, Vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, Laboratorijske, Seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Senzori i integracija senzora u dijelove odjeće. Senzori temperature, tlaka, ubrzanja, položaja, sile, vlažnosti, disanja, srčanog pulsa, krvnog tlaka, respiracije, plinova i ostali specijalni senzori. Integracija mjernih sustava, akvizicija podataka, analogno-digitalni pretvornici, metode pretvorbe i interpretacije podataka. Algoritmi inteligentnog ponašanja. Sustavi mikroračunala i mikrokontrolera u inteligentnoj odjeći, memorije, sklopovlje, ulazno-izlazni kanali, komunikacija s bližim okolišem, programiranje. Karakteristični aktuatori i njihova integracija u sustav. Integracija elektroenergetskih napajačkih sustava u inteligentnoj odjeći. Integracija sustava za telemetriju i telekomunikacije. Integrirani sustavi aktivne termičke zaštite inteligentne odjeće, sustavi za nadzor zdravlja i stanja tijela. Povezivanje GPS, GSM i ostalih secijaliziranih sustava s integriranim sustavima u inteligentnoj odjeći.

Cilj kolegija

Uvesti studenta u najsuvremenije znanstveno-istraživačko područje odjevnih tehnologija - konstrukciju i proizvodnju inteligentne odjeće. U kolegiju se izučavaju svi suvremeni postupci integracije nanotehnoloških sustava, od senzora preko mikroračunala i mikrokontrolera, algoritama inteligentnog ponašanja do aktuatora inteligentne odjeće.

Literatura potrebna za ispit

  • D. Rogale: Uređaj za mjerenja i kontrolu procesnih parametara pogonskih sustava šivaćih strojeva, Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, PK20080068
  • D. Rogale, Z. Dragčević: Sustav za automatska mjerenja procesnih parametara i struktura tehnoloških operacija proizvodnje odjeće, Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske,PK20010694.
  • D. Rogale, Z. Dragčević: Sustav za automatska mjerenja procesnih parametara i struktura tehnoloških operacija proizvodnje odjeće, Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, upisano u Registar prijava patenata Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo pod oznakom PK20010694.
  • D. Rogale, I. Petrunić, Z. Dragčević: New Measuring System in Investigating Electrical Energy Processing Parameters in Garment Sewing Operations, DAAAM International Scientific Book 2004, Wien, 2004, 3-901-509-36-4, 537-552
  • A. Hursa, D. Rogale, Z. Dragčević: The Impact of Border Ruler on Processing Parameters in Straight Seam Sewing Operations, DAAAM International Scientific Book 2003 / Katalinić, Branko (ur.). Str. 646-662

Još iz kategorije

Mjerne metode i analiza procesnih parametara

Povezane teme