unizg Pretraga

Kooperativni sustavi upravljanja okolišem

Nositelji

doc. dr. sc. Natalija Koprivanec

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Vrsta vježbi

Seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Sprečavanje onečišćenja voda s naglaskom na tehnološki proces bojadisanja. Metodologije i tehnike. Procijena životnog ciklusa (LCA). Primarna i sekundarna obrada, te konvencionalna biološka obrada, alternativni postupci. Sustavi za separaciju i recikliranje.Procjena i upravljanje rizikom. Usklađivanje sa sustavima upravljanja okolišem. Eko-upravljanje i shema nezavisnog ocjenjivanja (EMAS); sustav upravljanja zaštite zdravlja i zaštite pri radu OHSAS 18001. Usaglašenost sa zakonodavstvom. Čistija proizvodnja, principi, metodologija, i eko-učinkovitost. Načela javnih komunikacija. Koncept integriranog upravljanja okolišem.

Cilj kolegija

Upoznavanje s proaktivnim pristupom u rješavanju problema zaštite okoliša. Također s primjenom preventivnih strategija zaštite okoliša na proizvodne procese.

Literatura potrebna za ispit

  • Moeller, D.W.: Environmental Health, Harvard University Press, London,1998.
  • Dupont, R.R., Baxter, T.E., Theodore, L.: Environmental Management, Problems and Solutions, Lewis Publishers, New York, 1998.
  • Gregori.S.: Introduction to ISO 14001 Standard, De Montfort University, London, 1996.
  • Sheldon,C.: ISO 14000 and Beyond, Environmental management Systems in the real World, Greenleaf Publishing, UK, 1997. Corbitt, McGraw-Hill

Još iz kategorije

Kooperativni sustavi upravljanja okolišem

Povezane teme