unizg Pretraga

Tekstil za zaštitu od ultraljubičastog zračenja

Nositelji

prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit, seminar

Preduvjet za ispit

 

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Okvirni sadržaj predmeta

Atmosferske promjene i stanjenje Zemljinog ozonskog omotača. Spektar Sunčeva zračenja. Utjecaj ultraljubičastog (UV) zračenja na zdravlje ljudi. Načini zaštite od UV zračenja. Ispitivanje i označivanje UV zaštitne učinkovitosti. Podjela UV zaštitnih tekstilija: UV zaštitna odjeća, pokrivala za glavu, UV zaštitna sjenila: fiksna i prijenosna za osobnu zaštitu. Funkcionalni zahtjevi: funkcionalnost tekstilnih materijala; funkcionalni dizajn gotovog proizvoda. Relevantni čimbenici za postizanje zadovoljavajuće UV zaštitne učinkovitosti tekstila: UV zaštitna svojstva vlakana, modifikacije umjetnih vlakana u cilju poboljšanja UV zaštitnih svojstava; utjecaj konstrukcijskih karakteristika plošnih proizvoda; primjena višeslojnih struktura; utjecaj površinske neravnomjernosti; nekonvencionalne obrade (laser, ultrazvuk, mikrovalovi); funkcionalno oplemenjivanje -primjena organskih UV apsorbera, anorganskih nanočestica; utjecaj njege i primjene (nošenja) na trajnost UV zaštitne učinkovitosti. Funkcionalno projektiranje gotovih proizvoda - zahtjevi na zasjenjenost i prekrivenost tijela: dizajn i model UV zaštitne odjeće, pokrivala za glavu, sjenila.

Cilj kolegija

Spoznavanje svih relevantnih čimbenika bitnih za projektiranje UV zaštitnih tekstilija. Stjecanje znanja o specifičnim zahtjevima na kvalitetu, ispitivanje i vrednovanje raznovrsnih UV zaštitnih tekstilnih materijala kao i gotovih proizvoda.

Literatura potrebna za ispit

  • Bischof Vukušić, S.: Functional protective Textiles, Faculty of Textile Tecnology, University of Zagreb, ISBN-978-953-7105-45-7, Zagreb, 2012
  • Elsner, P., Hatch, K. Wigger-Alberti, W.: Textiles and the Skin, Karger AG, ISBN 3-8055-7438-X, Basel, 2003
  • Dummer, R., Nestle, F.O., Burg, G.: Cancers of the Skin, Proceedings of the 8th World Congress, Springer, ISBN-13: 978-3-642-63969-2, Berlin, Heidelberg, 2002

Još iz kategorije

Tekstil za zaštitu od ultraljubičastog zračenja

Povezane teme