unizg Pretraga

Inženjersko projektiranje odjeće

Nositelji

prof. dr. sc. Jelka Geršak, vanjski suradnik

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit, seminar

Preduvjet za ispit

Savladani i položeni temeljni kolegiji iz općih tehničkih predmeta. Uspješno završene vježbe i projektni rad.

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Seminari, Vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Okvirni sadržaj predmeta

Ključne funkcije inženjerskog projektiranja odjeće. Projektiranje odjeće na temelju mehaničkih svojstava plošnih tekstilija. Studij odnosa između mehanike tkanine kao kompleksne geometrijske strukture, njenog preoblikovanja i kvalitete izrađene odjeće. Sposobnost oblikovanja. Elastični potencijal. Drapiranje kao estetska performansa izgleda odjeće. Utjecaj mehaničkih svojstava tkanina na podatnost odjeće, postizanje 3D oblika, kvalitetu pristajanja i kvalitetu izrađenih šavova kao kriterij kvalitete izgleda odjeće. Inženjersko projektiranje odjevnog sustava sa stajališta toplinsko-fiziološke, kožno-osjetilne, mehaničke i ergonomske udobnosti. Aplikacija rezultata mjerenja mehaničkih svojstava pri ocjenjivanju preradbenih svojstava tkanina, projektiranju željenog oblika i izgleda odjeće, simulaciji podatnosti materijala i predviđanju stupnja kvalitete izgleda odjeće.

Cilj kolegija

Student upoznaje ključne elemente inženjerskog projektiranja odjeće i mehaniku tkanine sa stajališta kompleksne geometrijske strukture kao znanstvenu edukaciju i stječe spoznaje za samostalni istraživački rad pri inženjerskom projektiranju odjeće. Savladavanje specifičnih znanja omogućiti će znanstveni pristup istraživanju razvoja sustavnog projektiranja i optimiranja odjeće i/ili odjevnih sustava.

Literatura potrebna za ispit

  • Geršak, J.: Design of clothing manufacturing processes : a systematic approach to planning, scheduling and control, (Woodhead Publishing series in textiles, no. 147). Cambridge: The Textile Institute; Oxford [etc.], Woodhead, 2013; ISBN 978-0-85709-778-1. ISBN 0-85709-778-4. ISBN 978-0-85709-783-5
  • Geršak, J., Halász, M., Tamás, P., Kokas Palicska, L.: Complex fabric deformations and clothing modelling in 3D, (Complex fabric deformations & modelling). Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013; ISBN 978-3-659-32809-1
  • Geršak, J.: Objektivno vrednovanje plošnih tekstilija i odjeće. Sveučilište u Zagrebu,Tekstilno-tehnološki fakultet: Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis, Zagreb, 2014; ISBN 978-953-7105-42-6
  • Geršak, J.: Wearing comfort using body motion analysis. V: Gupta, D. & Zakaria, N. (ur.). Anthropometry, apparel sizing and design, (Woodhead publishing series in textilies - WPT, no. 148). Cambridge, UK; Waltham, USA: Elsevier: Woodhead publishing – WP, 2014.; 320-333
  • Fan, J., Yu, W.: Clothing Appearance and Fit: Science and Technology. Woodhead-publishing Limited, Hong Kong, 2004; ISBN 1 85573 745 0
  • Geršak, J., Marčič, M.: The peculiarities of a complex design concept for functional protective clothing. V: CBMTS Industry VII, World Congress on CBRN Threat and Terrorism, Cavtat, Bokan, S. (ur.). Proceedings, Proceedings of the CB Medical Treatment Symposium, Croatian Chamber of Economy, 2012, 248-254; ISSN 1092-7255

Još iz kategorije

Inženjersko projektiranje odjeće

Povezane teme