unizg Pretraga

Elektromagnetski valovi u oplemenjivanju tekstila

Nositelji

prof. dr. sc. Sandra Bischof

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

prihvaćen seminar

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Okvirni sadržaj predmeta

Elektromagnetski (EM) valovi, njihova svojstva i primjena u procesima sušenja. Sušenje tekstilija radiovalovima, mikrovalovima, infracrvenim zrakama. Mehanizmi djelovanja elektromagnetskih valova u usporedbi s klasičnim termičkim postupcima. Mikrovalovi u tehnološkim procesima predobrade, bojadisanja i apreture. Utjecaj mikrovalova na čovjeka.

Cilj kolegija

Znanstveni pristup studenata primjeni mikrovalne tehnologije u procesima oplemenjivanja tekstila.

Literatura potrebna za ispit

  • Bartolić J.: Inženjerski priručnik - ""Mikrovalna elektronika"" Školska knjiga Zagreb 2000 627 - 717
  • Metaxas A., Meredith C.: Industrial Microwave Heating, Peter Peregrinus, 1993

Još iz kategorije

Elektromagnetski valovi u oplemenjivanju tekstila

Povezane teme