unizg Pretraga

Projektiranje struktura tkanina

Nositelji

prof. dr. sc. Željko Penava

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit, seminar

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Seminari, Vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, Laboratorijske, Seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Projektiranje tkanina s posebnim efektima otkanih temeljnim i izvedenicama temeljnih vezova. Analiza parametara osnove i potke i njihov utjecaj na izgled i konstrukciju tkanine. Mogućnosti uzorkovanja tkanina po osnovi uvjetovana pripremom osnove i uzorkovanja po potki uvjetovana mehanizmima tkalačkih strojeva. Analiza i projektiranje žakardskih tkanina za različite namijene. Analiza konstrukcijskih parametara tkanina u funkciji tkalačkog stroja. Projektiranje tkanina s više sustava niti u osnovi i u potki, te praćenje procesa izrade takvih tkanina. CAD-CAM sustav u tkanju, i njegova praktična primjena u samostalnom projektiranju tkanina.

Cilj kolegija

Razvijanje sposobnosti da se na temelju minimalnih zadanih parametara projektiraju najsloženije vrste tkanina. Usvajanje znanja kako se analizom konstrukcijskih parametara tkanine određuju potrebni elementi u procesu izrade tkanine. Samostalna izrada tkanine prema zadanim parametrima i uporabnim vrijednostima, temeljem usvojenog znanja o načinu korištenja CAD-CAM sustava.

Literatura potrebna za ispit

  • S Adanur: Handbook of Weaving, Sulzer Textil Limited Switzerland, Technomic publishing Company, inc., U.S.A. 2001.
  • H.U.Kuhtz, J.Dostmann: Handbuch der Textilwaren 1, Web Fachbuchverlag Leipzig, 1972.
  • P.R. Lord, M.H. Mohamed: Weaving: Conversion of Yarn to Fabric, Merrow Tehnical Library, England, 1982.
  • Časopisi: Tekstil, Textil Research Journal, Journal of the Textile Institute, International Textile Buletin, Melliand Textilberichte.

Još iz kategorije

Projektiranje struktura tkanina

Povezane teme