unizg Pretraga

Udobnost tekstila i odjeće i mogućnosti vrednovanja

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske, Seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Fenomenologija udobnosti tekstila i odjeće – fiziološka, fizikalno-kemijska i psihološka komponenta udobnosti. Sustav ljudsko tijelo/odjeća - značenje fizikalnih procesa u odjeći i okolici, fizioloških procesa u tijelu i neurofizioloških procesa odgovornih za osjećaj udobnosti (neudobnosti). Značenje mikroklime između tijela i odjeće za osjećaj udobnosti; ključni faktori: upijanje, prijenos i propusnost vlage i vode, toplinska provodnost, propusnost zraka; karakteristike dodira vlakana i materijala s kožom, statički elektricitet. Nova vlakna i tekstilne strukture za udobanu odjeću, višeslojni multifunkcionalni materijali, mehanizmi djelovanja.Indirektne i direktne metode i postupci ispitivanja i ocjenjivanja udobnosti tekstilija za odjeću (Human Perception Analysis - HPA).

Cilj kolegija

Sagledavanje udobnosti odjeće na temelju znanstvenih spoznaja o fenomenologiji udobnosti, ključnim utjecajnim faktorima mikroklime, svojstvima vlakana i tekstilnih struktura.Upoznavanje razvoja metodike objektivnog vrednovanja složenih svojstava izrazito subjektivnog doživljaja.

Literatura potrebna za ispit

  • Li,Y: The Science of Clothing Comfort, Textile Progress Vol. 31 Nos 1/2
  • B. Ying at al:Assessing the performance of textiles incorporating phase change materials, Polymer Testing, Vol 23, Is. August 2004.
  • Broega A.C. at al: Comfort evaluation: a fundamental parameter in textile quqlity control, 2th ITC&DC, Dubrovnik 2004.

Još iz kategorije

Udobnost tekstila i odjeće i mogućnosti vrednovanja

Povezane teme