unizg Pretraga

Ekološki pristup u njezi tekstila

Nositelji

prof. dr. sc. Tanja Pušić
prof. emeritus dr. sc. Ivo Soljačić

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit, Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Seminari

Okvirni sadržaj predmeta

Biorazgradljivost i kemijska građa tenzida i ostalih sastojaka u deterdžentima. Fosfati. Zeoliti. Problem eutrofikacije voda. Enzimi kao zamjena agresivnih kemikalija i njihova uloga u povećanju zaštite okoliša i efikasnosti pranja. Higijensko pranje. Zaštita od bakterija i plijesni. DEO-efekt. Uloga bjelila i aktivatora bijeljenja u pranju. Neisprani zaostatci (rezidue) na tekstilijama nakon pranja i njihov utjecaj na kožu. Otapala i njihova toksikološka svojstva (maksimalne dopuštene koncentracije-MDK i kritične dopuštene koncentracije-KDK). Kemijska razgradljivost i biorazgradljivost otapala. Opasnost nagomilavanja pojedinih otapala u prirodi. (Freoni i ozonski sloj). Pojačivači i ekološki zahtjevi koji se na njih postavljaju. Alternativana otapala: ciklički siloksani, tekući ugljični dioksid-LCO2. Čišćenje u vodi. Konstrukcija strojeva i oprema postrojenja za kemijsko čišćenje prema ekološkim i toksikološkim zahtjevima. Emisija otapala. Zakonska regulativa i aktualnosti.

Cilj kolegija

Znanstvena edukacija i produbljenje znanja o zaštiti okoliša i smanjenju toksikološkog rizika u procesima njege tekstila.

Literatura potrebna za ispit

  • G. Broze: Handbook of Detergents,Part A: Properties, Surfactants Science Series, volume 82, Marcel Dekker, New York 1999.
  • U. Zoller: Handbook of Detergents, Part B: Environmental Impact, Surfactant Science Series 121, Marcel Dekker, New. York 2004.
  • P. Elsner, K. Hatch, W. Wigger-Alberti: Textiles and the Skin, Karger, Basel 2003.

Još iz kategorije

Ekološki pristup u njezi tekstila

Povezane teme