unizg Pretraga

Topološke invarijante pri projektiranju funkcionalne odjeće

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Slavica Bogović

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit, seminar

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Seminari

Vrsta vježbi

Seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Proučavat će se homeomorfizmi i topološke invarijante koje se mogu primijeniti pri proučavanju odjevnih predmeta i krojnih dijelove (broj komponenata, prerezne točke, indeksi točaka, unikursalne krivulje, Jordanov teorem, Eulerov teorem, Eulerova karakteristika, operacija lijepljenja). Provodit će se analiza 3D točaka ljudskog tijela dobivenih 3D skeniranjem kao ulazni sloj za proučavanje topoloških invarijanti. Dobiveni rezultati će se koristiti kao temelj za projektiranje odjeće primarno za osobe s posebnim potrebama, te zaštitne odjeće prilagođene određenom tipu tijela, stupnju zaštite i specifičnim zahtjevima temeljenim na topološkim invarijantama. U okviru kolegija uspoređivat će se i analizirati obilježja i rezultati primjene postojećih i novih računalnih metoda temeljenih na topološkim invarijantama za bolju prilagodbu kroja određenom obliku tijela kao i bolju funkcionalnost odjevnog predmeta ili odjevnog sustava.

Cilj kolegija

Cilj kolegija je znanstvenim pristupom, proučavanjem topoloških invarijanti, razviti računalne metode konstrukcije i oblikovanja krojeva odjeće baziranih na digitaliziranim ljudskim tijelima.

Literatura potrebna za ispit

  • Boltjanskij; Efremovič: Što je topologija, Školska knjiga, Zagreb, Hrvatska (1973)
  • Y.Borovich, N. Blizniakov, Y. Izrailevich & T. Fomenco: Introduction to Topology, Mir Publishers, Moscow, (1980)
  • S. Bogović; D. Rogale; V. Šimić.: Topological properties of garment, Book of proceedings of the 2nd International Textile, Clothing & Design Conference, Dragčević, Z. (Ed.), 514-519, ISBN 953-7105-05-9, 2nd Dubrovnik, October 3rd-6th 2004, Faculty of Textile Technology University of Zagreb, Zagreb, Croatia (2004)
  • T. Babinec: Renzo's Math490 Introduction to Topology,Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform (October 13, 2014), ISBN-10: 1502795841; ISBN-13: 978-1502795847
  • R. Ghrist: Elementary Applied Topology, Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform; 1 edition (September 1, 2014), ISBN-10: 1502880857, ISBN-13: 978-1502880857
  • R. A. Scott: Textiles for protection, The Textile Institute, Woodhead Publishing, 30th October 2005, ISBN: 9781855739215 R. A. Chapman: Smart textiles for protection, Woodhead Publishing Limited, 10th December 2012, ISBN: 9780857090560
  • N. Pan and G. Sun: Functional textiles for improved performance, protection and health, Woodhead Publishing, 21st June 2011, ISBN: 9781845697235 D. Cvetković: Computer simulation, InTech, Rijeka, 2017., ISBN:978-953-51-3206-6

Još iz kategorije

Topološke invarijante pri projektiranju funkcionalne odjeće