unizg Pretraga

Analitički mjerni sustav

Nositelji

prof. dr. sc. Branka Vojnović

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

15

ECTS

2

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Analitička kemija

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Okvirni sadržaj predmeta

Analitički proces. Statistička kontrola analitičkog sustava. Ustrojstvo laboratorija prema sustavu kvalitete. Pravilan odabir analitičkih metoda. Pravilno uzorkovanje. Separacija i izolacija analita. Mjerna sljedivost. Kalibracija. Obrada signala. Validacija mjernog procesa. Mjerna nesigurnost. Osiguravanje kvalitete rezultata. Iskazivanje i tumačenje rezultata analize. Određivanje analita u tragovima u tekstilnim materijalima i pomoćnim sredstvima.

Cilj kolegija

Student je stekao znanja za odabir i optimizaciju cijelokupnog analitičkog postupka, njegovo provođenje i tumačenje rezultata analize s naglaskom na sustav kvalitete u kemijskoj analizi.

Literatura potrebna za ispit

  • Kaštelan-Macan, M., Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
  • Skoog, D.A.,West, D.M., Holler, I.J., Osnove analitičke kemije, Školska knjiga Zagreb,1999
  • Miller, J.N., Miller,J.C., Statistic and Chemometrics for Analytical Chemistry, Prentice Hall, London-New York, 1998
  • Massart,D.M., Vandeginste,B.G.M., Deming,S.N., Michotte,Y., Kaufman,L., Chemometrics: a Textbook, Elsevier, Amsterdam, 1998
  • Eckschlager,K., Danzer,K:, Information Theory in Analytical Chemistry, John Wiley and sons, New York, 1994

Još iz kategorije

Analitički mjerni sustav

Povezane teme