unizg Pretraga

Antropometrijski sustavi i odjevne veličine

Nositelji

prof. dr. sc. Darko Ujević

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit, seminar

Preduvjet za ispit

Završni program vježbi i seminarski rad.

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Seminari, Vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, Laboratorijske, Seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Definicija antropometrije i primjenjene antropometrije. Tjelesne izmjere. Antropometrijski instrumenti. 3D body skener. Uzimanje uzoraka. Povjesni razvoj antropometrijskih instrumenata i određivanje odjevnih veličina. Standardizacija sustava određivanja veličina. Definicija tipova stasa. Međusobni odnosi dijelova tijela. Izbor osnovnih tjelesnih dimenzija. Intervali odjevnih veličina. Metodologija i statistička obrada ispitanika u postupcima obrade antropometrijskih mjerenja.

Cilj kolegija

Osnovne postavke, izrazi i definicije vezane uz antropometriju. Postupci preciznog mjerenja čovječjeg tijela. Sistematski pristup i izbor reprezentativnog uzorka stanovništva. Statističke metode. Sustavi određivanja odjevnih veličina. Postupci mjerenja muškog i ženskog tijela. Standardizacija sustava određivanja odjevnih veličina.

Literatura potrebna za ispit

  • W. Yu: Human Antropometrics and Sizing Systems, The Textile Institute, 169-193, Cambridge, England 2014.
  • D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće, Sveučilišni udžbenik, TTF, II. Izdanje, Zagreb, 2004.
  • D. Ujević, L. Szirovicza, M. Dimec: Prikaz istraživanja i usporedbe sustava odjevnih veličina, Tekstil, 52 (2003.)
  • L. Szirovicza, D. Ujević, M. Drenovac: The Structure of Body Measurment for the Determination of Garment System for Young Croatian Men, Collegium Antropologicum, 187-197, Zagreb, 2002.

Još iz kategorije

Antropometrijski sustavi i odjevne veličine

Povezane teme