unizg Pretraga

Industrijski inženjering

Nositelji

prof. emeritus dr. sc. Zvonko Dragčević
izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

izrada pismenog zadatka

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Vrsta vježbi

Seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Organizacija sektora industrijskog inženjeringa. Metode industrijskog inženjeringa. JIT strategija. Tehnike znanstvenog istraživanja i optimizacije. Racionalizacija proizvodnje. Toyata sustav. Planiranje procesa i operacija. Utvrđivanje i održavanje egzaktnih standarda. Informacijski i komunikacijski menadžment. Inženjerska etika. Strategijske dimenzije računalnih sustava. Metode simulacije radnih sustava i industrijskih procesa. Sustavi programiranja simulacija. Prikaz procesa sustavne analize proizvodnih struktura.

Cilj kolegija

Postavke programa primjenjive su u širokom području proizvodnje i poslovanja prvenstveno na istraživanju i razvoju proizvodnih procesa i sustava te uvođenja novih koncepcija proizvodne i poslovne izvrsnosti. Korištenje suvremenih metoda industrijskog inženjeringa omogućit će znanstveni pristup planiranja i optimiranja tehnoloških procesa već u fazi projektiranja proizvodnih sustava.

Literatura potrebna za ispit

  • K.B. Zandin; H.B. Maynard: Maynards` Industrial Engineering Handbook, Mc Graw Hill, Pittzburg, USA 2003, ISBN 0070411023
  • L.S. Aft: Work Measurements & Methods Improvement, J. Willey & Sons Inc., USA 2000, ISBN: 0471370894
  • G. Salvend: Handbook of Industrial Engineering – Technology and Operation Management, 3rd Ed., J. Willey & Sons Inc., USA 2001
  • International Journal of Industrial Engineering, Theory, Application on Practice (IJIE), ISSN: 1072-4761
  • Samostalni pregled literature iz zadane problematike

Još iz kategorije

Industrijski inženjering

Povezane teme