unizg Pretraga

Novi postupci škrobljenja

Nositelji


izv. prof. dr. sc. Ivana Schwarz

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit, seminar

Preduvjet za ispit

Obavljene vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Seminari, Vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Okvirni sadržaj predmeta

Utjecaj grešaka u prethodnim fazama prerade te njihovo eliminiranje u novim procesima škrobljenja. Odabir škrobnih sredstava i optimiranje receptura prema konstrukcijskim parametrima tkanine. Pronalaženje najpoviljnijih uvjeta škrobljenja. Škrobljenje s prednamakanjem - prednosti i nedostaci. Utjecaj škrobljenja na iskorištenje tkalačkih strojeva, zauzetost radnika i kvalitetu tkanine.

Cilj kolegija

Znanstveni pristup studenata ka pronalaženju optimalnog postupka škrobljenja uporabom novih tehničko-tehnoloških rješenja. Upoznavanje studenata sa postupkom škrobljenja u ekonomskom i ekološkom smislu. Upoznavanje studenata s utjecajem škrobljenja na daljnje faze prerade te na kvalitetu tkanine.

Literatura potrebna za ispit

  • S.Kovačević: Priprema pređe, prematanje pređe i priprema za tkanje i pletenje, Sveučilišni udžbenik, Tekstilno-tehnološki fakultet 2002.
  • B.K.Beher, P.K. Hari: Woven textile structure, Theory and applications, Woodhead Publishing Series in textiles, 2010.
  • S.Kovačević: Temeljem bilance tvari kontinuirano utvrđivanje škrobnog nanosa na pređi, doktorska disertacija, 2000. Adanur, S.: Handbook of weaving; Technomic Publishing Company, (2001), ISBN: 1-58716-013-7
  • Goswami, B.C.; Anandjiwala, R.D.; Hall, D.M.: Textile Sizing, Marcel Dekker, Inc., New York, Basel, 2004; ISBN: 0-8247-5053-5

Još iz kategorije

Novi postupci škrobljenja

Povezane teme