unizg Pretraga

Metode računalne 3D konstrukcije odjeće

Nositelji

prof. dr. sc. Slavenka Petrak

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit, seminar

Preduvjet za ispit

uredno završene vježbe, predan i prihvaćen seminar

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Seminari, Vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Okvirni sadržaj predmeta

Izučavanje metoda 2D i 3D konstrukcije odjeće te matematičkih modela transformacija krojnih dijelova. Istraživanje parametara suvremenih CAD/CAM sustava razvojem računalnih 3D modela odjevnih predmeta od faze dvodimenzijskog dizajniranja tekstila i odjeće, preko cjelovite razrade krojeva, simulacije i vizualizacije modela, do samog procesa proizvodnje. Istraživanje utjecaja antropometrijskih obilježja tijela na process razvoja računalnog prototipa modela odjevnog predmeta. Izučavanje metoda implementacije računalnog 3D oblika tijela kao rezultata 3D skeniranja tijela, u CAD sustav za razvoj prototipa modela. Razvoj baza računalnih 3D modela tijela za različite sustave odjevnih veličina. Istraživanje i razvoj parametarskih modela odjevnih predmeta kao polazišta za računalnu prilagodbu krojeva različitim tipovima tijela. Istraživanje utjecaja primjene kompleksnih 2D/3D CAD sustava na poslovanje proizvođača odjeće u uvjetima globalnog poslovanja.

Cilj kolegija

Uvesti studente u područje istraživanja i razvoja 3D CAD sustava za računalnu konstrukciju i simulaciju odjeće, kao jednim od pravaca razvoja suvremenog odjevnog inženjerstva. Obučiti studente za istraživanje parametara simulacije računalnih 3D modela odjevnih predmeta i iznalaženja njihove korelacije. Postaviti temelje za istraživanje utjecaja antropoloških karakteristika tijela na konstrukciju odjeće. Obučiti studente za istraživački rad u području razvoja parametarskih modela odjevnih predmeta, u sklopu cjelovitog razvoja prototipa modela odjevnog predmeta za prilagodbu prema individualnim antropometrijskim karakteristikama tijela. Obučiti studente za istraživanje i razvoj računalnih 3D modela odjevnih predmeta s aspekta računalne grafike.

Literatura potrebna za ispit

 • Pandžić i sur.: Virtualna okruženja : interaktivna 3D grafika i njene primjene, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Element, 2011, ISBN 978-953-197-606-0
 • Magnenat-Thalmann, Nadia (Ed.): Modeling and Simulating Bodies and Garments, Springer-Verlag London, 2010., ISBN 978-1-84996-262-9
 • Fan, J., Yu, W., Hunter, L.: Clothing appearance and fit: Science and Technology, Woodhead Publishing Limited and The Textile Institute, ISBN 1 85573 745 0, Cambridge England, 2004.
 • Li & X-Q Dai (Ed.): Biomechanical Engineering of Textiles and Clothing, Woodhead Publishing, 2006., eBook ISBN: 9781845691486
 • Fairhurst, C. (Ed.): Advances in Apparel Production, Woodhead Publishing Series in Textiles, 2008., ISBN-13: 978-1845692957
 • Petrak, S.; Rogale, D.; Mandekić-Botteri, V.: Systematic Representation and Application of a 3D computer-Aided Garment Construction Method, Part II Spatial transformation of 3D garment cut segments, International Journal of Clothing Science and Technology, 18 (2006), 3; 188-199, ISSN 0955-6222
 • Geršak, J.:Objektivno vrednovanje plošnih tekstilija i odjeće, Sveučilište u Zagrebu,Tekstilno-tehnološki fakultet, 2014, ISBN 9537105423
 • Petrak, S.; Mahnic, M.; Rogale, D.; Ujević, D.: Computer Design of Textile and Clothing Collection-Assumption of Contemporary Remote Business, Book of Proceedings of 11th World Textile Conference AUTEX 2011, Mulhouse, France; Ecole Nationale Superieure d Ingenieurs Sud-Alace, June 8th to 10th 2011, 1162-1168, ISBN 978-2-7466-2858-8
 • Mahnić, M.; Petrak, S.: Investigation of the Fit of Computer-based Parametric Garment Prototypes, Journal of Fiber Bioengineering and Informatics, 6 (2013) 1, 51-61, DOI: 10.3993/jfbi03201305, ISSN 1940-8676
 • Petrak, S.; Mahnic, M.; Rogale, D.: Computer Parametrization of Men's Trousers Pattern, Proceedings of the 7th International Textile, Clothing & Design Conference 2014 - Magic World of Textiles, Dragčević, Z.; Hursa Šajatović, A.; Vujasinović, E. (Ed.), pp. 316-321, Dubrovnik, Croatia, Faculty of Textile Technology, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, (2014), ISSN 1847-7275
 • Petrak, S.; Mahnić, M.; Rogale, D.: Impact of Male Body Posture and Shape on Design and Garment Fit, Fibres & textiles in Eastern Europe 23 (2015) 6, 150-158, DOI: 10.5604/12303666.1167435

Još iz kategorije

Metode računalne 3D konstrukcije odjeće

Povezane teme