unizg Pretraga

Kemijska modifikacija celuloznih materijala

Nositelji

prof. dr. sc. Sandra Bischof

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Prihvaćen seminar

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Seminari, Vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske, Seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Postupci kemijske modifikacije celuloze primjenom ekološki prihvatljivih sredstava i postupaka. Različiti mehanizmi vezivanja reaktanata s celuloznim materijima (tekstilom i drvom) uz dobivanje visokokvalitetnog materijala dobrih postojanosti. Poboljšanje svojstava: dimenzionalne stabilnosti, vodoobojnosti i uljeodbojnosti, otpornosti na gorenje, zaštita od djelovanja mikroorganizama.

Cilj kolegija

Znanstveni pristupi studenata u rješavanju problema modifikacije celuloznih materijala.

Literatura potrebna za ispit

  • Pojedini članci iz časopisa: Tekstil, Wood Reserch, Drvna industrija, Textile Research Journal, AATCC Review, Coloration Technology

Još iz kategorije

Kemijska modifikacija celuloznih materijala

Povezane teme