unizg Pretraga

Strukture i svojstva netkanog tekstila

Nositelji

prof. dr. sc. Zenun Skenderi
izv. prof. dr. sc. Dragana Kopitar

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit, seminar

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Vrsta vježbi

Laboratorijske, Seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Vrtste i područja primjene netkanog tekstila. Svojstva i glavni parametri netkanog tekstila. Osnovne funkcije i primjene netkanog tekstila. Sirovine iz prirodnih i umjetnih vlakana za izradu netkanih tekstila. Tehnologije proizvodnje netkanih tekstila. Izotropne i anizotropne netkane strukture. Strukturni i tehnološki parametri runa oblikovanog mehaničkim postupkom i runa proizvedenog po postupku kod kemijskog predenja. Složene strukture (kompoziti) na bazi netkanog tekstila. Osnovne metode ispitivanja netkanog tekstila.

Cilj kolegija

Pregled svojstava i funkcije netkanih tekstila, njihove primjene te tehnologije njihove proizvodnje. Praktična i teoretska znanja projektiranja parametara netkanog tekstila za različite primjene.

Literatura potrebna za ispit

  • Albrecht W.,H. Fuchs, W.Kittelmann:Nonwoven Fabrics,WILEY-VCH Verlag GmbH & Co.KGaA, Weinheim, 2003
  • Horrocks A. R., S. C. Anand: Hadnbook of technical textile, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2000
  • Babić B.: Geosintetici u graditeljstvu; Hrvatsko društvo građevinskih inženjera, Zagreb, 1995
  • Anand S.: Medical Textiles, Woodhead Publishing Limited, 1999
  • R. M. Koerner: Designing with geosynthetics, Simon & Schuster, New Jersy, 1998.

Još iz kategorije

Strukture i svojstva netkanog tekstila

Povezane teme