unizg Pretraga

Nova bojila i napredne tehnologije u 21 st.

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Ana Sutlović

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit, seminar

Preduvjet za ispit

 

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Seminari

Okvirni sadržaj predmeta

Nove tehnologije i postulati ekološkog pristupa proizvodnji temeljeni na održivom razvoju. Očuvanje energije (pohranjivanje topline, pročišćavanje zraka i dr.), ekonomska i ekološka opravdanost (što manji volumeni kupelji, a time i manja količina dodataka potrebnih za proces bojadisanja), minimalno onečišćenje voda, recikliranje kupelji. High added value - novi postupci bojadisanja, novi postupci predobrade tekstilnih materijala, nova bojila. Nova bojila specijalnih svojstava (termokromna, fotokromna i dr. višenamjenskih svojstava). Ekološke i toksikološke analize bojila u skladu s zakonskom regulativom. Nova bojila moraju zadovoljavati zakonske propise o sigurnosti uporabe i zaštite okoliša; bojila velikih postojanosti, minimalnog stupnja onečišćenja voda, biološki razgradljiva. Nove tehnologije u području bojadisanja tekstila (nanotehnologija, primjena mikorkapusula, predobrada tekstila enzimina, plazmom i dr.). Primjena informacijskih tehnologija u analizi bojila, vođenju proizvodnih procesa bojadisanja (automatizacija, robotizacija) i sustavu kontrole (PID, fuzzy logika, živčeve mreže (neural networks) i klizajući modovi upravljanja(sliding mode)). Karakterizira ih sustav upravljanja zatvorenih petlji, neprekidan niz upravljačkih mjera (prethodno neutvrđeni individualni postupci), više ulaznih/više izlaznih strategija upravljanja, otkrivanje i otklanjanje procesnih nedostataka u realnom vremenu i postizanje željenog rezultata procesa. Quick Respons - strategija temeljena na osnovnim postulatima: reproducibilnost, ušteda energije, isplativost i Total quality managment (TQM).

Cilj kolegija

Upoznavanje novih tehnologija u području bojadisanja s naglaskom na kritički pristup s ekonomskog i ekološkog stajališta.

Literatura potrebna za ispit

  • Park, J., Shore, J.: How to Manage Your Dyehous; Society of Dyers and Colourists; 2005.; ISBN 0901956864
  • Shore, J.: Colorants and auxiliaries; Volume 1 – Colorants; Society of Dyers and Colourists; 2005.; ISBN 0901956775
  • Hauser, P. J.: Textile Dyeing; InTech; 2011.; ISBN 978-953-307-565-5

Još iz kategorije

Nova bojila i napredne tehnologije u 21 st.

Povezane teme