unizg Pretraga

Procesni parametri izrade pletiva

Nositelji

prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit, seminar

Preduvjet za ispit

Položeni ispiti iz prethodne godine

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Seminari, Vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, Laboratorijske, Seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Sile na igli pri oblikovanju očica. Vlačna i tlačna sila na jezičastoj igli. Sile sraza igle s podizačem i povlakačem igala. Opterećenje igle u procesu pletenja. Odnos sile dovođenja niti pletaćoj igli i sile povlačenja pletiva. Mjerenje vlačno-tlačne sile jezičaste igle pri oblikovanju očica. Sile na jezičku i osovinici igle. Značenje parafiniranja pređe za pletenje. Sile pri vođenju niti u procesu oblikovanju očica. Deformacija pređe pri pletenju. Geometrijska struktura pletiva. Parameti u projektiranju struktura i svojstava pletiva. Sile u zoni pletenja kod relativne tehnike pletenja. Simulacija procesa pletenja na računalu.

Cilj kolegija

Studenti se upoznaju s različitim parametrima u procesima izrade pletiva. Nakon položenog ispita očekuje se da student samostalno radi na projektiranju novog proizvoda pri tom koristeći različite znanstvene metode. Novi proizvod treba biti na tržištu prihvatljiv po kakvoći i cijeni.

Literatura potrebna za ispit

  • Weber P.-K. und Weber M.: Wirkerei und Strickerei, Deutsche Fachverlag GmbH, Frankfurt am Main 2004.
  • Spencer D.J.: Knitting Technology, pergamon Press, London.
  • Garbaruk A. S.: Proektirovanie trikotažnih mašin, Legkaja industrija, Moskva 1992. Članci iz časopisa Tekstil - Zagreb, Tekstilec - Ljubljana
  • Članci iz časopisa Melliandtextilberichte - Njemačka, Textile Res. Journal - USA, Journal of Textile Institute - Engleska.

Još iz kategorije

Procesni parametri izrade pletiva

Povezane teme