unizg Pretraga

Struktura i svojstva bojila

Nositelji

prof. dr. sc. Livio Racané

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Kolokvij

Oblik provođenja nastave

Seminari

Vrsta vježbi

Seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Obojenost kao funkcija kemijske građe organske molekule. Apsorpcija svjetlosti i elektronski prijelazi u molekuli (kvantno-kemijska teorija). Radijacijska i neradijacijska relaksacija molekule. Osnove fotokemije. Kemijska konstitucija i načini deaktivacije apsorbirane energije. Podjela bojila prema kemijskoj strukturi. Utjecaj otapala i pH na obojenost. Utjecaj supstituenata na konfiguraciju kromofornog sustava, tj. na obojenost organske molekule. Fotokemijske transformacije i degradacije bojila. Degradacija bojila pod utjecajem atmosferilija (UV zračenje i ozon). Analiza, ekologija i toksikologija bojila.

Cilj kolegija

Povezivanje općih znanja o građi bojila kao organskih molekula s njihovim fizičko-kemijskim svojstvima.

Literatura potrebna za ispit

  • H. Zollinger, Color Chemistry, VCH, Weinheim, 1991.
  • A. T. Peters, Modern collorants, Syntheses and Structure, John Wiley & Sons, New York, 1994.
  • A. Reife, H. S. Freeman, Enviromental Chemistry of Dyes and Pigments, John Wiley & Sons, New York, 1996.

Još iz kategorije

Struktura i svojstva bojila

Povezane teme