unizg Pretraga

Tehnički tekstil u separacijskim procesima

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Maja Somogyi Škoc

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Vrsta vježbi

Seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Klasifikacija i teorija separacijskih procesa; stacionarni i nestacionarni procesi separacije; uloga tehničkog tekstila u procesima mehaničkog, masenog i toplinskog transporta; karakteristike i mogućnosti objektivnog vrednovanja tehničkog tekstila u procesima membranske separacije, dreniranja, filtriranja, apsorpcije, zvučne izolacije za primjenu u medicini, industriji, graditeljstvu, zaštiti okoliša.

Cilj kolegija

Upoznavanje s novim vrstama i mogućnostima primjene tehničkih tekstilija. Razvijanje kritičkog stava i osposobljavanje za pravilan i svrsishodan pristup pri odabiru novih materijala za ciljanu primjenu.

Literatura potrebna za ispit

  • Edited by R W Sarby: Geosynthetics in civil engineering, The Textile Institute, Woodhead Publishing Limited, 2007
  • A. R. Horrocks, S. C. Anand: Handbook of Technical Textiles, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2000
  • W. Albrecht, H. Fuchs, W. Kittelmann: Nonwoven Fabrics, Wiley-VCH, Weinheim 2003
  • Xiaoming Tao: Smart Fibres, Fabrics and Clothing, Woodhead Publishing, 2001

Još iz kategorije

Tehnički tekstil u separacijskim procesima

Povezane teme