unizg Pretraga

Teorijske analize u procesu pripreme pređe i izradi tkanina

Nositelji

prof. dr. sc. Stana Kovačević

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit, seminar

Preduvjet za ispit

obavljene vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Seminari, Vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, Laboratorijske, Seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Utjecaj parametara pređe na ekonomičnost tkanja i kvalitetu tkanina. Analiza tehničko-tehnoloških parametara u procesu engleskog i sekcijskog snovanja. Optimiranje škrobnog nanosa i kontrola parametara u sustavu vođenja procsesa škrobljenja. Analiza bilance tvari u procesu škrobljenja. Teorija vezne točke osnove i potke. Analiza parametara koji utječu na utrošak pređe i napetost niti u tkanini. Analiza uređaja za tijek osnove i tkanine kroz tkalački stroj. Geometrija zijeva i najoptimalnija rješenja za određeni vez i napetost niti. Analize unosa potke u zijev i pritkaja. Novi sustavi višefaznog tkanja, prednosti i dostignuća. Analize zastoja stroja kao funkcija fronte posluživanja te definiranje stupnja stjecajnog zastoja. Analize grešaka na tkanini.

Cilj kolegija

Potrebno je detaljno znanje procesa izrade tkanina prema vrsti i namijeni. Znati analizirat tehničko-tehnološke parametre kroz proces izrade tkanina, te njihov utjecaj na kvalitetu tkanine. Važnost optimiranja škrobnog nanosa i analiza bilance tvari. Znati uzrok promjena parametara pređe i tkanine nastale procesom pripreme pređe i tkanja te njihove eventualne posljedice prikazane kao greška na tkanini.

Literatura potrebna za ispit

  • S.Kovačević: Priprema pređe, prematanje pređe i priprema za tkanje i pletenje, Sveučilišni udžbenik, Tekstilno-tehnološki fakultet 2002.
  • Adanur, S.: Handbook of weaving; Technomic Publishing Company, (2001), ISBN: 1-58716-013-7
  • Časopisi: Tekstil, Textil Research Journal, Journal of the Textile Institute,International Textile Buletin, Melliand Textilberichte
  • S. Kovačević, K. Dimitrovski, J. Hađina: Procesi tkanja, Sveučilišni udžbenik (u procesu recenziranja), Tekstilno-tehnološki fakultet, 2005.

Još iz kategorije

Teorijske analize u procesu pripreme pređe i izradi tkanina

Povezane teme