unizg Pretraga

Upravljački sustavi s mikropneumatikom

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Goran Čubrić

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit, seminar

Preduvjet za ispit

Položeni predmeti vezani za automatizaciju i pneumatiku

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Seminari

Vrsta vježbi

Auditorne, Laboratorijske

Okvirni sadržaj predmeta

Pregled različitih rješenja pneumatskih minijaturnih (nano i piko) pneumatskih elemenata (fludičkih), teorija njihovog funkcioniranja, simbolika, matematički modeli sustava upravljanja, prim,jena mini-pneumatskih elemenatu u upravljanju, problemi i prednosti, primjena na tekstilnim inteligentnim proizvodma, primjena u upravljačkim sustavima strojeva i automatiziranih linija za proizvodnju odjeće.

Cilj kolegija

Upoznavanje s minijaturnim (nano i piko) pneumatskim (fluidičkim) elementima i izrada shema upravljanja s tim elementima temeljem kombinacijskih i sekvencijskih logičkih jednadžbi. Prikazati primjenu na inteligentnim odjevnim i drugim predmetima izrađenim od tkanina. Također upoznati se s parvacima razvoja i primjene tih upravljačkih sustava na strojevima za proizvodnju odjeće.

Literatura potrebna za ispit

  • Foster K., Parker G.A.: Fluidics, Components & Circuits, Wiley&Sons Ltd London 1970
  • McCloy D., Martin H.R.: The control of fluid power, Logman Ltd, London 1973
  • Multrus V.: Pneumatische Logikelemetne und Steuerungs-Systeme, Krausskopf-Verlag, Mainz 1970
  • Helm L.,Marton J.: Einfuerung in die Fluidik, Oldenbourg, Muenchen-Wien 1971.
  • Publikacije: Trends in Automation (Festo), Inovations (Festo), Pneumatic Words (Festo) i drugi

Još iz kategorije

Upravljački sustavi s mikropneumatikom

Povezane teme