unizg Pretraga

Projektiranje struktura predenih pređa

Nositelji

prof. dr. sc. Zenun Skenderi

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit, seminar

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Vrsta vježbi

Laboratorijske, Seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Glavni parametri projektiranja struktura predenih prstenastih i rotorskih pređa i matematički izrazi za njihovo određivanje. Konfiguracija vlakana u pređi. Obavijene pređe proizvedene na predilici s šupljim vretenom. Strukture obavijenih pređa. Projektiranje struktura i svojstava elastičnih pređa proizvedenih na prstenastoj predilici. Konstrukcijski parametri pređe proizvedene aerodinamičkim postupkom predenja. Efektne pređe s varijacijama mase i uvoja. Struktura i svojstva kompaktne pređe. Periodične i neperiodične greške na predenim pređama. Korelacije struktura i fizikalno-mehaničkih svojstava pređa.

Cilj kolegija

Cilj kolegija je da studenti steknu praktična i teoretska znanja o projektiranju struktura predenih, elastičnih i efektnih pređa, te struktura i svojstava kompozitnih pređa. Teoretska znanja o nejednoličnosti prstenaste, rotorske, aerodinamičke i obavijene pređe.

Literatura potrebna za ispit

  • Grosberg P. and C. Iype: Yarn production; Theoretical aspect, The Textile Institute, Manchester, 1999.
  • Klein W.: The technology of Short-staple Spinning, The Textile Institute 2dn Edition, Manchester, 1988
  • Klein W.: New Spinnig Systems, The Textile Institute, Manchester, 1988
  • Trommer G.: Rotor Spinning, Melliand, 1995
  • Slater, K.: Yarn Enenness, The Textile Institute, Manchester, 1986 Lawrance C. A. Fundamental of Spun Yarn Technology, CRC Press, 2003

Još iz kategorije

Projektiranje struktura predenih pređa

Povezane teme