unizg Pretraga

Vlakna iz biorazgradivih polimera

Nositelji

prof. dr. sc. Edita Vujasinović
izv. prof. dr. sc. Ružica Brunšek

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit, seminar

Preduvjet za ispit

Vlakna I

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Vrsta vježbi

Auditorne, Seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Ciljevi i izazovi biorazgradivih polimera za primjenu u bio-inženjerstvu. Sistematizacija prirodnih i sintetskih biorazgradivih vlakana prema kemijskom sastavu i karakterističnim svojstvima. Konvencionalna i nekonvencionalna biorazgradiva vlakna iz polisaharida, proteina, poliuretana, polietera, poliestera i polianhidrida. Vlakna iz biomase, vlakna proizvod plijesni i insekata. Vlakna proizvod genetski modificiranih organizama. Dobivanje, struktura i karakterizacija biopolimera. Mogućnost programiranja odnosa struktura/svojstvo. Predvidljiva svojstva biorazgradivih vlakana. Stabilnost i čimbenici razgradnje vlakana. Metode evaulacije razgradivosti vlakana. Uporabna svojstva i primjena biorazgradivih polimera i vizija budućeg razvoja vlakana za biorazgradive proizvode.

Cilj kolegija

Razvija se kritički stav prema raznim novim vrstama biorazgradivih vlakana. Suvremen pregled nad nekonvencionalnim izvorima vlakana, mogućnost njihove proizvodnje i njihova svrsishodnost. Stečena znanja se mogu primijeniti za izradu koncepta ili pokretanje zadatka koji će generirati nova znanja, primjene i razumijevanje u području tekstilstva.

Literatura potrebna za ispit

  • Blackburn R. S.: Biodegradable and sustainable fibres, Woodhead Publishing Limited , UK, 2005
  • Čunko R., Andrassy M.: Fibres (Vlakna), Sveučilišni udžbenik, ZRINSKI d.d., čakovec, 2005

Još iz kategorije

Vlakna iz biorazgradivih polimera

Povezane teme