unizg Pretraga

Boja u dizajnu i menadžmentu

Nositelji

prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Odslušana predavanja, predan i ocijenjen seminarski rad

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Vrsta vježbi

Seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Sadržaj predmeta definira odnos boje i obojenosti. Detaljno se analiziraju osnovni teoretski pravci u razvoju teorije boje i znanosti o boji, te se provodi povijesni pregled osnovnih pravaca u teoriji boje. U sadržaj kolegija nadalje ulazi: boja kao osnovni parametar vizualnog doživljaja, utjecaj boje na psihofizičku reakciju promatrača, međusobno djelovanje boja i utjecaj okoline na doživljaj boje, dominantni faktori u vizualnoj percepciji boje i objektivno vrednovanje, značenje boje u modnom "performanceu", pozitivni i negativni učinak metamerije, harmonija boje, osnovni kontrasti među bojama, teorija komplementarnih udjela, značenje boje u menadžmentu i promocijskim prezentacijama, utjecaj svjetline i čistoće boje na doživljaj, boja kao nosilac poruke, boja i zaštitni znak, pregled najznačajnijih sustava uređenosti boje, objektivno vrednovanje boje i važnost objektivnog vrednovanja boje u modi i menadžmentu boje.

Cilj kolegija

Na načelima boje, okoline i vizualne percepcije boje doprinijeti kvalitetnom manegementu, prije svega, u modnom dizajnu. Definirati kvalitetu i prihvatljivost reprodukcije boje u multimediju. Stjecanje znanja o tome kako djelovati bojom u kreiranju prezentabilnog okruženja u modnom prikazu i izričaju. Osposobljavanje za upravljanje cjelokupnim menadžmentom boje, temeljeno na znanjima o interakciji svjetla i obojene površine, teorijama kontrasta boja i njihovog utjecaja na promatrača.

Literatura potrebna za ispit

  • Wyszecki&Stiles; Color Science, J.Wiley&Sons, New York 2000.
  • M.D.Fairchild; Colour Appearance Models,J.Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2005.
  • D.Parac-Osterman;Osnove o boji i sustavi vrednovanja, TTF, Zagreb 2007.
  • N.Tanhofer; O boji, Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i Novi Liber, Zagreb, 2000.
  • G.A. Geischeider; Psychophysics: The Fundamentals,awrence Erlbaum Associates, Inc.,New Jersey 1997.

Još iz kategorije

Boja u dizajnu i menadžmentu

Povezane teme