unizg Pretraga

S Anatomija

Nositelji

dr. sc. Alen Pajtak dr.med, predavač

šifra predmeta

57012

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

SATNICA ∑ (P+V+S):

2 (1+1+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Pismeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Prepoznati različite organe i organske sustave
•    Adekvatno interpretirati osnovne principe građe ljudskog tijela i pojedinih organskih sustava
•    Detaljno opisati anatomsku građu stopala
•    Definirati funkciju stopala
•    Objasniti  biomehaniku, statiku i dinamiku stopala

Okvirni sadržaj predmeta

Student će biti u stanju prepoznati i razlikovati različite organe i organske sustave ljudskog organizma te detaljno opisati i definirati sastavne dijelove donjih ekstremiteta, kao i njihovu ulogu u statici i dinamici pokreta.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente sa osnovama građe ljudskog tijela uz detaljniji osvrt na građu lokomotornog (koštanog i mišićnog) sustava.

Literatura potrebna za ispit

  • Keros, Pečina: Temelji anatomije čovjeka
  • Keros, Pečina: Funkcijska anatomija lokomotornog sustava
  • Sobotta: Anatomski atlas

Dopunska literatura

  • Krmpotić: Anatomija čovjeka
  • W. Platzer: Lokomotorni sustav

S Anatomija

Povezane teme