unizg Pretraga

S Materijali u industriji obuće II

Nositelji

Franka Žuvela Bošnjak, dipl. ing., predavač

Suradnici

 

šifra predmeta

57076

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija

SATNICA ∑ (P+V+S):

3 (1+2+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske vježbe

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Odabrati kriterije za izbor materijala; 
•    Prilagoditi ekološki pristup u izboru materijala s tehnologijom izrade obuće; 
•    Formulirati sustav ocjene kvalitete materijala i proizvoda; 
•    Prosuditi utjecaj mehanike materijala u projektiranju i oblikovanju obuće; 
•    Izabrati opciju primjene novih materijala u izradi obuće; 
•    Analizirati i isplanirati primjenu ekološki opravdanih materijala; 
•    Prezentirati ekološka mjerila za određivanje kvalitete materijala za izradu obuće

Okvirni sadržaj predmeta

Razviti sposobnosti analize zadanog problema slaganja kompozicije materijala za izradu modela obuće uz primjenu temeljnih principa ponašanja materijala i njihove karakterizacije.

Cilj predmeta

Usvajanje metodologije poznavanja plastomera i elastomera za definiranu primjenu u izradi dijelova obuće. Razvijanje kompetencija za inženjersku proizvodnju, modificiranje, ocjenjivanje i planiranje novih materijale i/ili kompozicije za nove proizvode.

Literatura potrebna za ispit

  • Tim Osswald: Materials Science of Polymers for Engineers, 1996.
  • Compounding and Processing, Applied Science Publ.,London, 1981.
  • Laszlo Vass, Magda Molnar: Handmade Shoes for Men
  • D. G. Crosby, Environmental Toxicology and Chemistry, Oxford University Press, 1998.
  • Douglas C. Giancoli : Physics for scientists and engineeres with modern physics, (ISBN 0130215171) Prentice Hall, 2000.

Dopunska literatura

S Materijali u industriji obuće II

Povezane teme