unizg Pretraga

S Likovno oblikovanje obuće

Nositelji

dr. sc. Suzana Kutnjak-Mravlinčić, viši predavač

šifra predmeta

69907

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

SATNICA ∑ (P+V+S):

1+2+0

ECTS

3

Provjera znanja

Usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, praktične vježbe

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Predložiti funkcionalna i ergonomska idejna rješenja muške, ženske i dječje obuće koristeći znanja o anatomskoj građi stopala
•    Predvidjeti i objasniti mogući izbor materijala za određene modele obuće
•    Samostalno izraditi likovni projekt ženske svečane  cipele za visoki , viši i srednji žanr
•    Samostalno izraditi likovni projekt muške klasične, svečane i sportske cipele za srednji žanr
•    Samostalno izraditi likovni projekt dječjih cipela; bebi cipelice, obuće za  predškolski uzrast i tinejđerske tenisice
•    Demonstrirati  analitički pristup tijekom samostalnog oblikovanja obuće za određeni projektni zadatak
•    Kritički vrjednovati i  procijeniti valjanost ideja i kvalitete uradaka

Okvirni sadržaj predmeta

Oblikovanje obuće prema vrsti materijala, namjeni, sezoni i žanru. Usporedba i analiza estetskih i tehničkih obilježja raznovrsnih primjera obuće te procjena mogućnosti realizacije.

Cilj predmeta

Samostalno oblikovanje likovnih projekata muške, ženske i dječje obuće uz tehnološka i konstrukcijska objašnjenja Ovladati osnovama anatomije stopala i primijeniti znanja o funkcionalnosti u dizajniranju muške, ženske i dječje obuće različitih žanrova.

Literatura potrebna za ispit

  • M. Vinković, Likovno projektiranje odjeće 1 – II izdanje, Cicero d.o.o. Zagreb, 2014.
  • M. Vinković: Moda i dizajn u službi marketinga, Tekstil 42 (4) 222-232, (1993) ISSN 0492-5882

Dopunska literatura

  • Sue Huey, Rebecca Proctor, New Shoes, 2007, London
  • Swann, June, Shoes: The Costume Accessories Series, London 1982.
  • The Bata Shoe Organization, All About Shoes: Footwear Through the Ages, Toronto 1994.
  • John Peacoc: Shoes, The Complete SourcebookThames & Hudson Ltd, Londo

S Likovno oblikovanje obuće

Povezane teme