unizg Pretraga

S Pametna obuća

Nositelji

Prof. dr. sc. Željko Penava

šifra predmeta

116989

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

SATNICA ∑ (P+V+S):

3 (1+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Upoznavanje sa tematikom pametne obuće, razumijevanje pojmova, prepoznavanje u praksi
•    Znanje o osnovnim komponentama pametne obuće, funkcija pojedinih komponenata, način implementacije, način rada 
•    Prepoznavanje komponenata u gotovim proizvodima pametne obluće, razumijevanje njihovog rada i funkcije na konkretnim primjerima
•    Upoznatost sa standardizacijom na području izrade i proizvodnje pametne obuće
•    Znanje o tehničkoj primjeni, sigurnosnim i humanim aspektima, te ekološkim zahtjevima na području pametne obluće
•    Teoretsko znanje za samostalno projektiranje neke od vrsta pametne obuće
•    Napredni pojedninci se mogu uključiti u istraživanja i razvoj na području pametne obuće

Okvirni sadržaj predmeta

Primjena znanja i razumijevanje koncepta pametne obuće. Vrednovanje pametne obuće s obzirom na njezinu funkciju, izvedbu, primjenjivost. Organizacija i praćenje proizvodnje pametne obuće, a sve s ciljem uspješnog razvoja potpuno novog smjera u obućarskoj industriji.

Cilj predmeta

Razvijanje sposobnosti prepoznavanja pametne obuće, proširenje saznanja o područjima primjene, upoznavanje sa specijalnim materijalima. Samostalni rad na izradi jednostavnog praktičnog primjera, određivanje izvedbenih karakteristika, provjera funkcionalnosti, obrada rezultata. Poticanje na idejni razvoj novih vrsta pametne obuće u strukturnom i funkcionalnom smislu. Od općih kompetencija razvija se sposobnost traženja i upotrebe dostupne literature, traženja informacija putem elektronskih izvora (internet, baze znanstvenih i drugih podataka), te prikaz rezultata rada pred auditorijem putem računalnih programa za prezentiranje.

Literatura potrebna za ispit

  • Gilsoo Cho: Smart clothing : technology and applications, ISBN 978-1-4200-8852-6, CRC Press Taylor & Francis Group ,Boca Raton, Florida, 2010
  • Xiaoming Tao: Smart fibres, fabrics and clothing, ISBN 1 85573 546 6, Woodhead Publishing Ltd, Cambridge, England, 2001

Dopunska literatura

  • literatura sa znanstvenih simpozija na temu pametna obuća, prospekti i materijali proizvođača sa sajmova

S Pametna obuća

Povezane teme