unizg Pretraga

S Povijest umjetnosti - ne izvodi se od 17.05.2021.

Nositelji

doc. dr. sc. Karla Lebhaft

šifra predmeta

41400

Studij, smjer

TOOT – preddiplomski stručni, smjer Dizajn obuće

Satnica

3 (2+0+1)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Vrsta vježbi

 

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    prepoznavati i koristiti stručnu terminologiju 
•    razlikovati estetske i vizualne karakteristika stilova,
•    prepoznati stil na paradigmatskim djelima povijesti umjetnosti
•    prepoznati karakteristika rada relevantnih umjetnika 
•    klasificirati kronološki umjetnička djela, pojave, razdoblja i stilove

Okvirni sadržaj predmeta

Kolegij je temeljem ostalim teorijskim kolegijima koji se tiču kronološki kasnijih razdoblja umjetnosti, kao i paralelnih pojava u odijevanju: povijesti moderne i suvremene umjetnosti i dizajna, povijesti odijevanja. Također je polazište u praktičnom stručnom radu studenata.

Cilj predmeta

Poznavanje povijesti umjetnosti: stilova i razdoblja, poznavanje rada relevantnih autora.
Uočavanje i određivanje stilskih obilježja određenog razdoblja.
Uspostavljanje temelja za razumjevanje procesa koji upućuju prema fenomenu moderne umjetnosti.

Literatura potrebna za ispit

  • Radovan Ivančević, Likovni govor : uvod u svijet likovnih umjetnosti. Udžbenik za 1. razred gimnazije, Zagreb : Profil, 2005.
  • Radovan Ivančević, Stilovi, razdoblja, život I. Od paleolita do predromanike.
  • Udžbenik za II. razred gimnazije, Zagreb: Profil, 1998.
  • Radovan Ivančević, Stilovi, razdoblja, život II. Od romanike do secesije. Udžbenik za III. razred gimnazije, Zagreb: Profil, 1998.; Radovan Ivančević, Stilovi, razdoblja, život
  • III. Umjetnost i vizualna kultura 20. stoljeća. Udžbenik za IV. razred gimnazije, Zagreb: Profil, 1998.

Dopunska literatura

  • H.W. Janson, Povijest umjetnosti, izdanje dopunjeno Antologijom hrvatskih spomenika Radovana Ivančevića, Stanek, Varaždin, 2003.
  • Milana Pelca Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, Naklada Ljevak, Zagreb, 2012.     

    Preporučena literatura
  • Marijan Jakubin, Vodič kroz povijest umjetnosti / Vremenska lenta,  Školska knjiga, Zagreb, 2003.-2007.

S Povijest umjetnosti - ne izvodi se od 17.05.2021.

Povezane teme