unizg Pretraga

S Crtanje i slikanje

Nositelji

dr. sc. Suzana Kutnjak-Mravlinčić, viši predavač

šifra predmeta

40152

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

SATNICA ∑ (P+V+S):

1+3+0

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne vježbe

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Ovladavanje osnovnim slikarskim  tehnikama 
•    Sposobnost vlastitog izražavanja u trodimenzionalnoj formi 
•    Sposobnost inkrustacije te povezanosti različitih materijala i povezivanje u zajedničku cjelinu
•    Analiza elemenata te sposobnost prikazivanja ljudskog tijela za kreaciju obuće i modnih dodataka, kao što su noge, stopala, ruke dlanovi
•    Razlikovanje specifičnih karakteristika materijala i njihovog konvencionalnog značenja
•    Praktično znanje o upotrebi suvremenih tehnologija i materijala pri modeliranju (misli se na tonski prikaz svjetla i sjene) i vlastitoj prezentaciji
•    Prepoznavanje vlastitog likovnog izričaja te komparacija sa umjetnicima iz prošlosti  i sadašnjosti

Okvirni sadržaj predmeta

Razvijanje crtačkih  i slikarskih sposobnosti, prostorne percepcije, crtačkog i slikarskog  umijeća prikazivanja trodimenzionalnosti obuće i modnih dodataka, prikazivanja  različitih tekstura materijala u različitim tehnikama izuzetno važnih za dizajnera obuće.

Cilj predmeta

Savladavanje osnovnih odnosa između različitih formi, tekstura i kvalitete materijala. Savladavanje odnosa svjetla i tame, te upoznavanje sa crtačkim i slikarskim tehnikama,a sve povezano u jednu cjelinu potrebnu za budućeg dizajnera obuće.

Literatura potrebna za ispit

  • Monografije slikara , kipara i grafičara kroz sva povijesna razdoblja vezana uz tematiku mrtve prirode,  knjige vezane uz crtanje anatomije ljudskog tijela

Dopunska literatura

 

S Crtanje i slikanje

Povezane teme