unizg Pretraga

S Procesi ljepljenja i ljepila

Nositelji

Franka Žuvela Bošnjak, dipl. ing., predavač

Suradnici

 

šifra predmeta

57077

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

SATNICA ∑ (P+V+S):

4 (2+2+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Pismeni, usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Razlikovati ljepila za spajanje dijelova gornjišta obuće, kao i ljepila za spajanje gornjih i donjih dijelova obuće;
•    Odabrati odgovarajuću vrstu ljepila za specifičnu namjenu i tehniku spajanja;
•    Povezati svojstva ljepila i tehnike lijepljenja sa specifičnim svojstvima materijala za izradu obuće;
•    Opisati tehniku pripreme materijala iz kojih su izrađeni dijelovi koji se lijepe za proces ljepljenja;
•    Objasniti reakcije na površinama materijala koji se lijepe;
•    Protumačiti utjecaj uvjeta okoliša i radnih uvjeta naprezanja materijala na čvrstoću spoja. 
•    Analizirati tehničku dokumentaciju ljepila radi pravilnog skladištenja, uporabe i odlaganja ljepila sukladno načelima zaštite i sigurnosti okoliša.

Okvirni sadržaj predmeta

Predvidjeti vrstu ljepila i izabrati tehniku spajanja dijelova obuće u tehnologiji izrade gornjih dijelova kao i spajanja gornjih dijelova i donjišta.

Cilj predmeta

Razvijanje sposobnosti razlikovanja svojstava ljepila i njihove namjene ovisno o tehnikama spajanja i tehnologiji izrade gornjišta obuće, kao i tehnologiji spajanja gornjišta i potplata, kao i nadziranja ključnih značajki kvalitete ljepila. Usvajanje načela sigurnosti i zaštite okoliša uporabom ljepila u tehnologiji izrade obuće.

Literatura potrebna za ispit

  • Rimai S., Mittal: Fundamentals of Adhesion and Interfaces, VSP, Utrecht 1995.
  • D. J. Kinloch: Structural Adhesives, Elsevier, Amsterdam, 1986. K. L. Mittal. Adheson
  • K. L. Mittal. Adheson Measurement of Films and Coatings, Utrecht, 1995.

Dopunska literatura

 

S Procesi ljepljenja i ljepila

Povezane teme