unizg Pretraga

S Tehnologija proizvodnje obuće I

Nositelji

prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović

Suradnici

Sanja Makšan, stručni suradnik, vanjski suradnik

šifra predmeta

52417

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

SATNICA ∑ (P+V+S):

5 (2+3+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Pismeni, usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    nabrojati vrste obuće prema načinu izrade
•    klasificirati i objasniti tehnološke operacije u procesima proizvodnje obuće
•    opisati pripremu proizvodnje obuće
•    nabrojati i opisati postupke izrade dijelova gornjišta obuće
•    izračunati optimalne utroške materijala
•    opisati procese izrade donjišta obuće.

Okvirni sadržaj predmeta

Na razini programa kojima predmet pridonos, student će moći:
-    razumjeti tehnološke procese proizvodnje obuće
-    primijeniti stečeno znanje u procesima proizvodnje
-    komunicirati sa stručnjacima i laicima o problemima i rješenjima u području proizvodnje obuće
-    primijeniti stečene vještine učenja nužne za nastavak studija

Cilj predmeta

Cilj predmeta je steći osnovna znanja o procesima i tehnologiji proizvodnje obuće. U okviru predmeta potrebno je steći znanja o vrstama obuće i vrstama proizvodnje obuće, pripremi rada u industrijskoj proizvodnji obuće, te procesima krojenja, izradi gornjišta i donjišta, te montaže i finiširanja obuće.

Literatura potrebna za ispit

  • D. Novina: Tehnologija industrijske proizvodnje obuće I dio, Zagreb, 1980.
  • D. Novina: Tehnologija industrijske proizvodnje obuće II dio, Zagreb, 1981.
  • A Luximon (Ed.): Handbook of Footwear Design and Manufacture, Woodhead Publishing Series in Textiles, 2013.

Dopunska literatura

  • M. Bugarski: Industrijska proizvodnja obuće, Privredni pregled, Beograd, 1983.

S Tehnologija proizvodnje obuće I

Povezane teme