unizg Pretraga

S Osnove dizajna obuće

Nositelji

dr. sc. Suzana Kutnjak-Mravlinčić, viši predavač

šifra predmeta

212124

Stara šifra predmeta (do ak.god. 2019./2020.)

40151

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

SATNICA ∑ (P+V+S):

6 (2+4+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Identificirati i opisati suvremene stilove obuće
•    Analizirati mušku, žensku i dječju obuću prema namjeni i sezoni.
•    Komentirati novitete/inovacije u modnim trendovima.
•    Analizirati raznovrsne primjere obuće; forma, materijali, ukrasni i funkcionalni elementi.
•    Samostalno crtati mušku/žensku klasičnu, svečanu i dnevnu obuću.
•    Kreirati žensku, mušku i dječju obuću na zadane teme.

Okvirni sadržaj predmeta

Samostalno crtanje i oblikovanje ženske, muške i dječje obuće. Usporedba i analiza estetskih i tehničkih obilježja obuće te komunikacija crtežom.

Cilj predmeta

Kolegij osnove dizajna obuće uključuje razlikovanje modnih i suvremenih stilova u obući, analizu unikatnog i industrijskog oblikovanja obuće te analizu prema specifičnim namjenama, praćenje aktualnih modnih trendova i  prepoznavanje noviteta. Samostalno crtanje i oblikovanje ženske, muške i dječje obuće primjenjujući estetska i funkcionalna načela u dizajniranju.

Literatura potrebna za ispit

  • Jocelyn de Noblet, Dizajn, Golden marketing Zagreb 1999.
  • M. Jakubin, Likovni jezik i likovne tehnike, Educa nakladno društvo d.o.o., 1999.

Dopunska literatura

  • Alex Newman, Zakee Shariff, FASHION A TO Z [An Illustrated Dictionary ], Laurence King, 2009
  • Heue, S., Proctor, R.: New Shoes, Laurence King Publishing Ltd, London, 2007
  • John Peacock, MEN'S FASHION, Thames and Hudson, 1996.
  • Georgina O´Hara, THE ENCYCLOPAEDIA OFFASHION, Thames and Hudson, 1986

S Osnove dizajna obuće

Povezane teme