unizg Pretraga

S Stručna praksa u proizvodnji obuće

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Ksenija Doležal
dr. sc. Suzana Kutnjak-Mravlinčić, viši predavač

šifra predmeta

57080

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

SATNICA ∑ (P+V+S):

10 (0+8+2)

ECTS

10

Provjera znanja

Usmeni

Oblik provođenja nastave

Seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    opisati procese proizvodnje obuće
•    opisati organizacijsku strukturu procesa proizvodnje obuće
•    nabrojati i opisati faze u procesima proizvodnje obuće
•    nabrojati i opisati strojeve, uređaje i alate koji se koriste u procesima proizvodnje obuće
•    opisati sustave ugradnje radnih mjesta u proizvodnji obuće
•    opisati postupke krojenja kože
•    nabrojati i opisati postupke pripreme i šivanja iskrojenih dijelova gornjišta
•    opisati postupke izrade donjišta obuće
•    opisati postupke montaže
•    opisati postupke finiširanja obuće

Okvirni sadržaj predmeta

Na razini programa kojima predmet pridonos, student će moći:
-    razumjeti i opisati postupke u procesima proizvodnje obuće
-    komunicirati sa stručnjacima i laicima o problemima i rješenjima u području tehnologije obuće
-    primijeniti stečene vještine učenja nužne za nastavak studija

Cilj predmeta

Cilj predmeta je steći stručna i primjenjena znanja u tehnologiji proizvodnje obuće. U okviru predmeta potrebno je steći znanja o svim fazama proizvodnje obuće (priprema proizvodnje, krojenje, izrada gornjišta i donjišta, montaža, finiširanje, pakiranje i skladištenje).

Literatura potrebna za ispit

  • D. Novina: Tehnologija industrijske proizvodnje obuće I dio, Zagreb, 1980.
  • D. Novina: Tehnologija industrijske proizvodnje obuće II dio, Zagreb, 1981.

Dopunska literatura

 

S Stručna praksa u proizvodnji obuće

Povezane teme