unizg Pretraga

S Tehnologija proizvodnje obuće II

Nositelji

prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović

Suradnici

Doc. dr. sc. Ivana Špelić

šifra predmeta

52418

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

SATNICA ∑ (P+V+S):

5 (2+3+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Pismeni, usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    opisati procese izrade donjišta obuće
•    nabrojati i opisati postupke izrade obuće
•    razumjeti i opisati postupke montaže obuće
•    opisati postupke apretiranja i dovršavanja obuće
•    nabrojati sredstva za apretiranje i dovršavanje obuće
•    opisati sustave osiguranja kvalitete u procesima proizvodnje obuće

Okvirni sadržaj predmeta

Na razini programa kojima predmet pridonos, student će moći:
-    razumjeti tehnološke procese proizvodnje obuće
-    primijeniti stečeno znanje u procesima proizvodnje
-    komunicirati sa stručnjacima i laicima o problemima i rješenjima u području proizvodnje obuće
-    primijeniti stečene vještine učenja nužne za nastavak studija

Cilj predmeta

Cilj predmeta je steći znanja o tehnologiji proizvodnje obuće. U okviru predmeta potrebno je steći znanja o različitim postupcima izrade obuće, elementima montaže, načinima apretiranja i dovršavanje obuće, te sustavima osiguravanja kvalitete u procesima proizvodnje obuće.

Literatura potrebna za ispit

  • D. Novina: Tehnologija industrijske proizvodnje obuće III dio, Zagreb, 1982.
  • D. Novina: Tehnologija industrijske proizvodnje obuće IV dio, Zagreb, 1983.
  • A Luximon (Ed.): Handbook of Footwear Design and Manufacture, Woodhead Publishing Series in Textiles, 2013.

Dopunska literatura

  • M. Bugarski: Industrijska proizvodnja obuće, Privredni pregled, Beograd, 1983.

S Tehnologija proizvodnje obuće II

Povezane teme